nieuws

Amsterdam naïef over risicos metro

bouwbreed

AMSTERDAM – Dat de aanleg van de Noord-Zuidlijn meer gaat kosten dan tot nu toe berekend is, is evident. Maar over de hoogte van die extra kosten is, mede door “grote financiële onzekerheden”, geen zinnig woord te zeggen.

Om daar meer inzicht in te krijgen moet eerst worden geïnvesteerd in extra controlecapaciteit bij de gemeente. Bovendien moet er snel duidelijkheid komen over de kosten van de ruim 1500 claims die de bouwers bij de gemeente hebben neergelegd. Op dit moment is niet duidelijk om hoeveel geld dit gaat.

Dat zijn de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen van de onafhankelijke commissie onder leiding van W. Sorgdrager en het Britse onderzoeksbureau Faithfull & Gould. De commissie deed in opdracht van de gemeenteraad onderzoek naar het management en de kostenbeheersing van de hoofdstedelijke metrolijn, nadat de gemeenteraad vorig jaar werd geconfronteerd met een kostenoverschrijding van 92 miljoen euro. Sinds het principebesluit over de aanleg in 1996 stegen de geschatte kosten voor de lijn van 885 miljoen euro naar dik 1,6 miljard euro in 2004.

“Bij dit soort grote projecten is dat niet abnormaal,” stelde Sorgdrager gisteren. “Door de complexiteit en de reikwijdte van het project is bovendien nooit met zekerheid een goede inschatting te maken. Bestuurders hebben nooit bewust een verkeerde voorstelling van zaken gegeven. Wel was men té optimistisch en heeft men te weinig aandacht besteedt aan risicobeheersing.”

Zo is de wijze waarop het project is aanbesteed “een keuze uit twee kwaden”. Door de krapte op de markt stonden bouwbedrijven niet in de rij voor het lastige project. Dat Amsterdam koos het project in hapklare brokken aan te besteden was volgens de commissie “verdedigbaar, maar strategisch niet ideaal”. Het projectbureau was niet goed toegerust om hard met de bouwers te onderhandelen over de risico�s die tijdens het werk aan het licht kwamen. “Ietwat naïef ,” stelde commissielid H. van Voorden. Daardoor ontstond later veel wantrouwen tussen Amsterdam en hoofdaannemer Max Bögl. Sorgdrager raadt de partijen aan de strijdbijl snel te begraven. Zodat ook snel duidelijk wordt over welk bedrag beide partijen nog in onenigheid verkeren.

Sorgdrager wilde zich niet wagen aan een voorspelling van de extra kosten die de metro in Amsterdam tot de oplevering in 2011 met zich meebrengt. “Door permanent onderzoek naar financiële risico�s kan misschien een marge worden aangegeven. Maar exact zijn die cijfers nooit.” Waarmee de commissie ferm afstand nam van de opmerking van oud-wethouder G. Dales die ooit stelde dat de “Noord-Zuidlijn geen cent duurder wordt dan nu bekend is”.

Volgens PvdA-raadslid A. Bijlsma, die de gang van zaken rond de aanleg van de metro zelf ook al onderzocht, zal de Amsterdamse gemeenteraad de aanbevelingen van de commissie Sorgdrager zeker overnemen. Het college van B en W heeft nog niet op het rapport gereageerd.

Reageer op dit artikel