nieuws

Accolade investeert 350 miljoen in woningbezit

bouwbreed Premium

heerenveen – De Friese woningbouwcorporatie Accolade Groep steekt de komende jaren minimaal 350 miljoen euro in de renovatie en uitbreiding van het eigen woningbezit. Dat maakt de nieuwe fusiecorporatie vandaag bekend.

De investeringen gaan naar verschillende projecten in de gemeenten waarin de Accolade Groep actief is. Van de geplande uitgaven gaat honderd miljoen euro naar het opknappen van oude wijken. Zo plant de sociale huisvester in Harlingen de bouw van driehonderd nieuwe woningen en wordt in Franeker aan een project gewerkt waar tweehonderd woningen worden neergezet. In de stad wordt ook de professorenbuurt gerenoveerd. In Leeuwarden bereidt de Accolade Groep de bouw van driehonderd woningen voor. De corporatie heeft het oog laten vallen op de voetbalvelden rond het Cambuurstadion. Met de gemeente, die eigenaar is van het sportterrein, wordt momenteel gesproken over de ontwikkeling van het gebied dat binnen de bebouwde kom ligt. “Het gaat om een inbreidingslocatie waarvoor de plannen nog in de gespreksfase verkeren”, licht bestuursvoorzitter C. Oprins van de Accolade Groep het project toe.

De presentatie van de plannen is het uitvloeisel van een convenant dat 49 corporaties uit het noorden van het land hebben ondertekend. Het document moet garanderen dat de sociale huisvesters werk maken van hun plannen.

De Accolade Groep, dat eerder bekend stond als A7-Corporaties, is een fusie van vijf corporaties. De organisatie bundelt de krachten van Patrimonium uit Sneek, Haskerland uit Joure, Arqin uit Heerenveen, Smallingerland uit Drachten en Optimaal uit Franeker. De groep beheert bij elkaar opgeteld 17.000 woningen.

Het vijftal werkte al langer samen en haalt de banden verder aan door dit jaar formeel te fuseren. Sinds het begin van 2005 vallen de sociale huisvesters onder de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur van de Accolade Groep die bestaat uit de besturende directeuren van de deelnemende corporaties.

Bestuursvoorzitter Oprins spreekt over de fusie als �een sluitstuk van een proces dat al jaren loopt�. De versmelting van het Friese vijftal leidt daarom niet tot een reorganisatie. “We werken al langer intensief samen. De afstemming van de verschillende organisaties heeft in die tijd al plaatsgevonden”, licht Oprins toe.

De samenwerking van de deelnemende corporaties krijgt onder andere gestalte in de bundeling van de ontwikkel- en beheeractiviteiten die zijn ondergebracht in respectievelijk Accolade Facilitair en Accolade Vastgoed. De sociale huisvesters blijven wel actief onder hun eigen naam en behouden een directie. Oprins: “Om het contact met de lokale partijen te onderhouden werken we sterk gedecentraliseerd.”

Reageer op dit artikel