nieuws

Wetsvoorstel Luchtkwaliteit na zomerreces in eerste ministerraad

bouwbreed

den haag – Het wetsvoorstel Luchtkwaliteit wordt in de eerste ministerraad na het zomerreces, op vrijdag 2 september, besproken.

Hiermee komen de bewindslieden van VROM, minister Dekker en staatssecretaris Van Geel, met zo�n vier jaar vertraging tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer. Die had in 2001 verzocht het Besluit Luchtkwaliteit om te zetten in een wet.

Vorige week vroeg de Kamer met klem aan de bewindslieden om haast te maken met deze omzetting. In een reactie daarop hebben Dekker en Van Geel geschreven dat “de gang van zaken rondom dit verzoek van uw Kamer zich gekenmerkt heeft door veel discussie en misverstanden en wij erkennen daarmee ook dat deze gang van zaken geen schoonheidsprijs verdient”.

Dekker en Van Geel refereren hiermee aan de vertraging die het wetsvoorstel heeft opgelopen door de diverse uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State over luchtkwaliteit.

Zo was in april 2004 de wet vrijwel gereed om voor advies naar de Raad van State te worden gezonden. Eind 2004 zou de wet dan van kracht kunnen zijn. Vanaf dat moment hebben meerdere uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State over projecten waar de luchtkwaliteit in het geding was “tot nieuwe inzichten over de vormgeving van het wetsvoorstel geleid”, schrijven Dekker en Van Geel aan de Kamer.

In het najaar van 2004 zagen ze zich voorts “door de urgentie van het probleem” genoodzaakt om, vooruitlopend op een wetsvoorstel, een ministeriële regeling voor te bereiden, maar deze route werd door de Raad van State afgekeurd.

Nu wordt uiteindelijk een wijziging van het Besluit Luchtkwaliteit in procedure gebracht, die de leemte moet invullen totdat de Wet luchtkwaliteit in werking treedt. Wanneer dat is, hangt af van de snelheid van werken van de Raad van State en de Tweede en Eerste Kamer.

Reageer op dit artikel