nieuws

Werkgevers hebben meer aan A-blad Platte daken

bouwbreed

amsterdam – Aan het geactualiseerde A-blad Platte daken zijn schemas toegevoegd die het werkgevers beter mogelijk maken om te zien, welke veiligheidsmaatregelen zij moeten nemen.

Het herziene A-blad is dinsdag door Arbouw-directeur C. van Vliet overhandigd aan Cees Woortman, voorzitter Stichting Bedrijfstakregelingen Dakbedekkingsbranche (SBD).

De actualisering sluit aan op het nog tot september 2008 doorlopende SBD-projectplan �Dakdekker een veilige gezonde baan�. Uit praktische overwegingen sluit dat aan op het project Veilig & Gezond op het Dak uit het arboconvenant. Volgens de SBD is valgevaar namelijk nog altijd een groot probleem in de bouw: “Werknemers lopen nog te vaak risico bij het werken op hoogte en ze gebruiken de aangeboden veiligheidsvoorzieningen onvoldoende. Een groot aantal ondernemers doet te weinig aan structurele arbozorg. Wat vaak ontbreekt is een concreet en gedegen RI&E en een praktisch plan van aanpak inclusief goede voorlichting, instructie en toezicht.”

De belangrijkste gegevens uit het herziene A-blad zijn daarom zowel vermeld op een poster voor werknemers als in een werkgeversbrochure. Aan de hand van schema�s kunnen die vervolgens beter zien, welke maatregelen nodig zijn om een werk veilig uit te voeren.

Het A-blad is gratis te downloaden op www.arbouw.nl. De werknemersposter en werkgeversbrochure zijn gratis binnen te halen vanaf www.sbd.nl.

Reageer op dit artikel