nieuws

Vossepark Heerlen: glooiend en symmetrisch

bouwbreed

heerlen – De op een heuvel gelegen Vossekuil was jarenlang een wandelgebied, met resten van een oud mijnspoor in het diepste deel van het dal. Dat geeft het gebied een parkachtige uitstraling en banden met het rijke verleden. Het gebied wordt nu ingevuld met woningbouw, maar de oude uitstraling blijft behouden.

Het nieuwbouwproject is onlangs begonnen met de bouw van 146 woningen en appartementen aan de rand van het stadscentrum.

De woningen zijn ontworpen door drie architectenbureaus, Lancee en Atelier 80 uit Heerlen en Boosten/Rats uit Maastricht. Het plan Vossepark is een initiatief van de bouwcombinatie Nouville+/Bouwontwikkeling Jongen/Grouwels Daelmans/VOC. Deze combinatie ontwikkelde samen met de Dienst Stadsontwikkeling van Heerlen, de afdeling Stedelijk Ontwerp van Arcadis en de drie architectenbureaus een totaalplan voor de Vossekuil.

“In het verleden vond particuliere nieuwbouw tamelijk autonoom plaats”, verklaart C. Hahn van de Dienst Stadsontwikkeling. “De projectontwikkelaar plande, liet een architectonisch ontwerp maken en doorliep vervolgens het ambtelijke vergunningentraject. Wij wilden dat nu anders aanpakken. De nieuwbouw in Vossepark moest aansluiten bij de bestaande woningen en een duidelijke relatie hebben met de natuurlijke omgeving”.

Daarom koos de gemeente voor een actieve rol in het totale plan- en ontwikkeltraject, waarbij ook een bewonersplatform werd betrokken wat resulteerde in een gezamenlijk verhaal, aldus Hahn. De bewoners kozen voor een maximale parkeergelegenheid voor de deur. De parkeerhavens liggen op gelijke hoogte van de stoep, zodat spelende kinderen optimale ruimte hebben en perken en plantsoenen niet door brommers en auto�s worden platgerold. Het gebied is glooiend en symmetrisch. De architectuur onderstreept de natuurlijke contouren. Een appartementencomplex aan de nieuwe rondweg vormt door zijn zeven lagen niet alleen een ruimtelijke tegenhanger van de nog aan te leggen rotonde, maar vormt �s nachts tevens een lichtbaken voor het Vossepark. Met de naastgelegen patiobungalows vormt het gebouw een geluidsscherm voor zowel de nieuwe wijk Vossepark als de verderop gelegen Molenberg.

De appartemententoren krijgt twee pendanten met appartementen aan de uiteinden van woningen. Ertussenin komen langs de plantsoenen grondgebonden gezinswoningen met garage of stalling, die ritmisch het golvende landschap volgen.

Walwoningen

Secretaris W. Keularts van de stichting Buurtbeheer Molenberg is in zijn nopjes met het plan. Hij is 71 jaar en woont al sinds zijn derde op de Molenberg. Hij herinnert zich de gezellige wijk van vroeger, waarbij mensen met elkaar leefden. Dat veranderde in de jaren zeventig, toen tijdens een renovatie iedereen tijdelijk moest verhuizen en veel mensen niet meer terugkwamen. Daarna “pakte” het niet meer in de buurt. In de Vossekuil was het volgens Keularts niet anders. Geen van de ontwikkelde initiatieven vond genade. “Daar komt nu eindelijk verandering in”.

Wethouder E. Prickartz van Heerlen erkent dat er sinds de sloop vijftien jaar geleden te lang is gedraald. “Waar voorheen de nieuwbouw binnen de stad feitelijk als autonome, losstaande elementen werd neergezet, streven we nu veel meer naar verbanden. Maar dat vergt tijd.”

Het appartementsblok vormt een geheel met de huizen. Het wit rondom de trappenhuizen van de woningen wordt herhaald in een soort paperclips rondom het complex. De walwoningen hebben een blinde achtergevel die daarmee als geluidwerende wal dienen. De gesloten wand van de bungalows wordt in het midden doorbroken door de luxe appartemententoren. De walwoningen beschikken verder over een omsloten patio waarop de leefruimten uitkomen.

De in de wijk gelegen geschakelde woningen krijgen een ritmische voorgevel met een kenmerkend boven de panden uitstekend trappenhuis. De ruime gezinswoningen worden tegen de helling aan gebouwd. Aan de overzijde van het plantsoen komen drie gesloten rijen blokken geschakelde woningen. Door het overvloedige groen blijft de nieuwe wijk beschikbaar als wandelgebied.

�We streven nu veel meer naar verbanden�

Reageer op dit artikel