nieuws

Voormalige hts vergruisd tot wegverharding

bouwbreed Premium

amsterdam – Van de voormalige hts tegenover het RAI-complex in Amsterdam rest niet meer dan een fractie van het gebouw en 30.000 ton puin. Het is de locatie waar het nieuwe theater van Joop van den Ende is gepland. Het terrein heeft op dit moment veel weg van een klein industrieterrein, waar Beelen Sloopwerken grote hoeveelheden afval afvoert of puin ter plaatse breekt in granulaat.

In opdracht van OGA (Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam) maakt Beelen het volledige hts-terrein vrij van bebouwing, inclusief de diepe kelders. Ook verwijdert het bedrijf de eerste 2 meter van de betonnen funderingspalen. Het sloopbedrijf uit Nunspeet zet hiervoor flink wat materieel in, waaronder de hydraulische rupskraan 385 van Caterpillar die zich met een gewicht van 110 ton een baan door het puin werkt. De 385 is bedoeld voor het zware werk. De machine heeft op dit werk bijvoorbeeld zijn dienst bewezen bij de sloop van de diepe kelders die zich tot 4 meter onder het maaiveld bevonden. Uitvoerder M. Nieuwendijk: “De rupskraan drukt eerst de vloeren stuk, kantelt ze en trekt vervolgens de brokken van de paalfundering af. Als het beton uit de bodem is, komt het grondwater omhoog en resteert een bak water. Met een kleinere rupskraan heb je veel meer werk en ondervind je problemen met het grondwater.”

Met het oog op korte afvalstromen heeft Beelen een mobiele puinbreker ingezet. Het is een vereiste dat Beelen het puin en het bouwafval conform de eisen en voorschriften gescheiden afvoert. Voor het scheiden van de afvalstromen zijn plaatsen op het bouwterrein gereserveerd. Volgens R. Heimering, commercieel manager bij de Beelen Groep, gaat het om een aantal stromen. Hij onderscheidt hout, dakleer en steenachtige materialen. Staal is volgens Heimering nog “een apart kindje”. Het staal genereert namelijk geld. “Eerst halen we het grove staal, zoals profielen, uit het puin. Verder ontdoen we het gewapend beton van het staal met een vergruizer die het beton kapotknipt. Op de magneetband van de puinbreker halen we de resten staal uit het puin.”

De inzet van de puinbreker levert niet direct geld op, maar geeft wel een besparing. Heimering: “Puin storten kost 10 euro per ton. Het breken ter plaatse kost ongeveer eenderde hiervan door de verkoop van het granulaat.”

De puinbreker vormt min of meer de spil op het werk. De rupskranen en de shovel verplaatsen het puin van berg tot berg in de richting van de breker. Dat is niet vanuit het management opgelegd, maar wordt door de machinisten zelf bepaald. Nieuwendijk: “Als bekend is waar de breker staat, weten de machinisten op grond van hun ervaring wat de meest gunstige infrastructuur op de bouwplaats is.”

De machine is in staat op één dag tot 1500 ton puin in granulaat om te zetten. In totaal verwacht Heimering een productie van 30.000 ton granulaat. “De aannemer die hier het nieuwe theater gaat bouwen, kan het goed gebruiken voor de aanleg van een bouwweg. Het overige granulaat gaat naar wegenbouwtrajecten die zich in een straal van 30 tot 40 kilometer van de locatie bevinden.”

De �korrel� zoals Heimering het granulaat noemt, is doorlopend leverbaar: “Een aantal jaar geleden was er geen korrel te krijgen. Op dit moment lijkt de markt verzadigd.” Dat is niet in de laatste plaats het gevolg van de eigen productie. Beelen Sloopwerken heeft op dit moment in Amsterdam circa vijftien projecten onder handen waarbij in de meeste gevallen �korrel� wordt geproduceerd. Nieuwendijk: “Ter vergelijking: een bungalow staat gelijk aan ongeveer 250 ton puin. Vanaf 1000 ton puin is het voor ons interessant om een breker in te zetten. We hebben kleine brekers die op een dieplader passen. De grote breker die we hier op locatie hebben, is in vier dagen opgebouwd.”

Voor het sloopproject van de voormalige hts zijn tien mensen op het terrein werkzaam, inclusief de uitvoerder en de machinist op de breker.

Vorig jaar september verkreeg Beelen Sloopwerken de opdracht. In november startte het sloopbedrijf met het leeghalen van de gebouwen en Beelen Asbestsanering volgde met het verwijderen van grote hoeveelheden asbest. Het eigenlijke sloopwerk ging in februari van start.

Beelen Sloopwerken levert het terrein in september schoon op.

Reageer op dit artikel