nieuws

Vennootschapsbelasting verlaagd: weinig applaus

bouwbreed

den haag – De plannen van staatssecretaris Wijn (Financiën) om de vennootschapsbelasting verder te verlagen, krijgen weinig waardering van het bedrijfsleven. Vooral de beperking van de afschrijving op vastgoed ligt slecht.

Een structurele versterking van de Nederlandse economie zoals de bedoeling is, lukt op deze manier niet, vindt VNO-NCW. “Op deze manier is het middel erger dan de kwaal.” Het klinkt wel goed, een verdere verlaging van de vennootschapsbelasting (vpb) naar 26,9 procent, maar bedrijven betalen hetzelfde bedrag terug op een andere manier.

Met MKB Nederland vindt de werkgeversorganisatie dat sprake zou moeten zijn van netto lastenverlichting wil echt sprake zijn van een verbetering van het investeringsklimaat. Vooral maatregelen als het beperken van de deelnemingsvrijstelling en de mogelijkheid voor verliesverrekening werken contraproductief. Ook de beperking van de afschrijvingsmogelijkheden op onroerend goed en de beperking van de aftrek van gemengde kosten is ongewenst.

Teleurgesteld

VNO-NCW is verder teleurgesteld dat het kabinet niet voorziet in een speciale lagere vpb-heffing voor bedrijven die kennis ontwikkelen en gebruiken. De organisatie heeft eerder gepleit voor een aparte kennisbox voor royalty�s met een verlaagd tarief.

MKB Nederland is minder negatief, maar zet toch ook vraagtekens bij een aantal maatregelen. De midden- en kleinbedrijven zijn volgens de organisatie meer gediend met een netto lastenverlichting via belasting- en premieverlaging. “Dit hebben grote delen van het mkb op dit moment hard nodig. In dat kader blijven de overschotten in een aantal sociale fondsen een doorn in het oog.”

Geen genade

In het algemeen vindt MKB Nederland dat er een rechtsvormneutrale belastingheffing komt. “Bij de keuze van een rechtsvorm van een onderneming mag de belastingheffing geen bepalende rol spelen.” Toen vorig jaar de vpb verlaagd werd, raakte dat evenwicht wel zoek doordat het midden- en kleinbedrijf een groot deel van de vpb-verlaging moest financieren.

De beperking van de afschrijving onroerend goed kan helemaal geen genade vinden, omdat dit effect heeft op de financierbaarheid van een onderneming. Door de afschrijving te beperken wordt de belaste winst hoger en komt minder vermogen beschikbaar om te investeren. Samen met de moeite die het mkb heeft om vreemd vermogen aan te trekken, beschouwt MKB Nederland als rem op de investeringen in het mkb.

De organisatie stelt dan ook voor om waar investeringspotentieel verloren gaat door de afschrijvingsbeperking op vastgoed, deze op te vangen door een gerichte verhoging van de investeringsaftrek.

Reageer op dit artikel