nieuws

TNO: Explosie Leiden zeker niet veroorzaakt door eps

bouwbreed Premium

LEIDEN – Het Centrum voor Brandveiligheid van TNO Bouw en Ondergrond sluit definitief uit, dat eps iets van doen heeft gehad met de explosie van 3 april aan de Flevoweg in Leiden, laat staan dat het de oorzaak geweest kan zijn.

TNO laat dat weten aan burgemeester H.J.J. Lenferink. Het definitieve rapport is aangeboden aan hoofd repressie A.J. Stam van de gemeentelijke brandweer.

De uitkomst van het definitieve onderzoek is opmerkelijk. Eerder luidde burgemeester Lenferink de noodklok na een voorlopig rapport van de zelfde afdeling van TNO en van het Nibra, het Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding. Hij schreef op gezag van beide onderzoeksinstituten zelfs een brief aan de ministeries van VROM en Binnenlandse Zaken om te waarschuwen. Voorlopige onderzoeken zouden immers hebben aangetoond, dat smeltend en verdampend eps in specifieke omstandigheden explosies kunnen veroorzaken.

Nader onderzoek wees uit, dat de eerdere voorlopige conclusie van TNO volkomen fout was. TNO concludeerde na een vervolgonderzoek een paar weken later, dat de oorzaak gezocht moest worden in �een complex van factoren�. TNO had na het eerste onderzoek intensief contact met de vereniging van fabrikanten van eps-bouwmaterialen Stybenex.

TNO heeft de Leidse burgemeester nu aangeraden de ministers te laten weten, dat een eventueel vervolgonderzoek zich zou moeten richten op dat �complex van factoren�. TNO wil ook dat de burgemeester nu ook zijn brief aan VROM openbaar maakt.

Reageer op dit artikel