nieuws

Tien deelgebieden in het plan Groot-Roombeek

bouwbreed Premium

enschede – Groot-Roombeek is de naam voor een van de grootste binnenstedelijke Vinex-locaties van het land. Het gebied ligt in Enschede-Noord en wordt gevormd door een aantal voormalige fabrieksterreinen en een deel van het rampgebied dat bij de vuurwerkramp van 13 mei 2000 werd verwoest.

Het oorspronkelijke stedenbouwkundig plan van Riek Bakker werd aangepast na de ramp. Dat was noodzakelijk omdat de voormalige textielfabriek Bamshoeve – die in de originele plannen zou worden bewaard als industrieel monument – zodanig beschadigd was dat het gehele complex met uitzondering van het Balengebouw moest worden gesloopt.

Roombeek is volgens de nieuwe plannen te verdelen in tien deelgebieden:

Deurningerstraat West wordt gevormd door de twee bouwblokken ten noorden en zuiden van de Walhofstraat. Bij deze gesloten bouwblokken zal de nieuwbouw grotendeels bestaan uit individueel geschakelde woningen en korte rijtjes tussen de bestaande woonbebouwing.

Het oorspronkelijke Talma had een tuindorpachtig karakter, dat men heeft geprobeerd terug te bouwen. De bebouwing langs buitenranden krijgt een meer stedelijk karakter. Langs de Lasondersingel zijn de bestaande woningen gerenoveerd en zullen zodoende als historisch element aan de vroegere tuindorpsfeer herinneren.

Het Roomveldje werd gewaardeerd als een buurt met een duidelijk herkenbare identiteit, een wijk met een eigen sfeer. Er is daarom voor gekozen het tuindorpkarakter van het Roomveldje terug te bouwen. Uitgangspunt was dat het stratenpatroon is gehandhaafd.

Om de bedrijvenconcentraties in Roombeek te kunnen realiseren is gekozen voor een nieuwe bedrijvenconcentratie op het Grolsch-terrein, omzoomd door woningbouw. Aan de Roomweg komen appartementen in vier lagen met daaronder winkelvoorzieningen. De bedrijvenconcentratie zal hierdoor in het straatbeeld niet of nauwelijks opvallen.

De buitenrand van Het Menko levert met wisselende woningtypen en verschillende bebouwingshoogten en rooilijnen een gevarieerd beeld op. De wand van aaneengesloten bebouwing bestaat uit luxe herenhuizen, afgewisseld met kleine appartementenblokjes. Het voorzieningencluster waarvan de bouw onlangs is begonnen vormt een integraal onderdeel van deze wandbebouwing. De rest van het binnengebied van Menko wordt ingenomen door traditionele eenvormige twee-onder-een-kappers. Een prominente plek is weggelegd voor het oude Menko-gebouw en het Menko watertorengebouw.

De Schurinksweg is een klein wigvormig gebied. Het binnenterrein bestaat uit een besloten, groen binnenmilieu, met ruimte voor een speelgelegenheid voor jonge kinderen. De randen worden gevormd door een variatie aan woningtypes.

Bamshoeve is het grootste bouwblok van Roombeek en ademt de sfeer van een bijzonder villaparkmilieu. Het binnengebied wordt ontsloten via een slingerende rondweg, waarlangs op afwisselende wijze vrijstaande villa�s op grote kavels zijn gesitueerd. Het belangrijkste structurerende element in Bamshoeve is de Museumlaan, die diagonaal het plangebied doorsnijdt.

Het Voortman zal gaan bestaan uit luxe herenhuizen, afgewisseld met kleine appartementenblokjes.

Ook op de bedrijvenlocatie Het Vrijdag worden de bedrijven omsloten door hoge woningbouw.

De bebouwing in en rond de drie Bleken is van grote betekenis voor de inrichting en uitstraling van de Bleken. De concentratie aan bebouwing zorgt ervoor dat er ruimtelijk drie groene �kamers� in de openbare ruimte ontstaan. Van de drie bleken heeft de Stroinksbleek (midden) door de industriële bebouwing het meest stedelijke karakter.

Reageer op dit artikel