nieuws

Superduin bij Hoek van Holland

bouwbreed Premium

LEIDEN – Een berg zand van 40 meter hoog bij Hoek van Holland. Niet alleen leuk om in te spelen, maar ook van belang voor bescherming van de kust, meent de Stichting Duinbehoud.

De stichting overhandigde gisteren het rapport �Zand in Zicht� aan dijkgraaf P. Schoute van Hoogheemraadschap van Delfland.

Het rapport gaat in op maatregelen die volgens Duinbehoud nodig zijn om de kust de komende decennia te wapenen tegen de verwachte zeespiegelstijging. Behalve het superduin oppert de stichting ook �mega-zandsuppleties� om de kust tussen Hoek van Holland en Kijkduin sterker en aantrekkelijker te maken.

Duinbehoud haalde de inspiratie voor het 40 meter hoge duin uit het Dune du Pyla, aan de Franse Atlantische kust bij Arcachon. Dat duin is meer dan 100 meter hoog, niet alleen ter versterking van de kust, maar ook als toeristische attractie. Het duin van De Hoek zou een “uniek uitzicht bieden over zee, Maasvlakte en Westland”.

Ten noorden van Hoek van Holland zou het strand moeten worden aangevuld met 3 miljoen kuub zand per jaar. Door deze grote hoeveelheden extra zand uit de Noordzee kan het stuk kust, dat bekend staat als een van de zwakke delen van de kustlinie, met de zee meegroeien. Bewegingen van de zee werpen zand vanaf opgespoten zandbanken op het strand. De wind vormt vervolgens van opgedroogde korrels jonge duinen. (anp)

Reageer op dit artikel