nieuws

Stork vervangt verwarming van 830 gasstations

bouwbreed

zwolle – Stork vervangt 1650 verwarmingsinstallaties in 830 zogeheten ontvangststations van de Gasunie. De technische dienstverlener hoopt dit project met acht ploegen in vier jaar gereed te krijgen. De gasontvangststations blijven tijdens de vervanging in bedrijf.

Ruim 1200 van die stations heeft de Gasunie, aldus projectleider B. Mollink van de Gasunie. De installaties verlagen de druk van het gas. Dat komt met 40 bar binnen en moet bijvoorbeeld voor de energiebedrijven worden gereduceerd naar 8 bar. Door het verlagen van de druk daalt ook de temperatuur van het gas: een drukverlaging met 32 bar vermindert de temperatuur met 16 graden Celsius. Daarmee kan de gastemperatuur onder nul uitkomen; sporen van vloeistoffen kunnen daardoor condenseren en installaties doen bevriezen wat schade veroorzaakt. Om dat te voorkomen passeert het gas een warmtewisselaar die de temperatuur op peil houdt. De wisselaars zijn aangesloten op een systeem met één of meer cv-ketels en een regeling.

Veel gasontvangststations werden rond het eind van de jaren zestig gebouwd. In het begin van de jaren tachtig liet de Gasunie de toen geplaatste ketels vervangen. Die ketels zijn nu opnieuw aan vervanging toe, zegt Mollink. De laatste ketel moet in 2008 zijn vervangen. Afhankelijk van het station moeten de ketels minimaal een vermogen van 30 kilowatt kunnen leveren. De grootste ketel in het project levert 500 kilowatt aan vermogen. Alle ketels worden met gas gestookt; niet in de laatste plaats omdat gas als brandstof goedkoper in het gebruik is dan elektra.

Stork vervangt 1650 ketels in 830 gasontvangststations. Ook de besturing en een deel van de bekabeling wordt vervangen. De wisselaar blijft behouden. Een mobiele cv-installatie houdt de gastemperatuur tijdens het werk op peil. Deze installatie kan met vier ketels tegelijk en een totaal vermogen van 320 kilowatt water verwarmen. De verwarming gaat voor de wisseling zo�n half uur uit bedrijf. In overleg met bijvoorbeeld het energiebedrijf bepaalt de Gasunie wanneer het maken van de tijdelijke aansluiting de minste overlast veroorzaakt.

Stork voert de vervanging landelijk uit met acht ploegen. Het bedrijf wil elke werkdag een installatie opleveren, zegt projectleider F. van der Velde van Stork.

Met 200 werk(bare) dagen in een jaar neemt het project een kleine vier jaar in beslag. De Gasunie moest het project Europees aanbesteden en maakte uiteindelijk een keuze uit de drie beste aanbieders. Mede door de eisen die de aanbesteder stelde aan onder meer de aanrijtijden en de aantoonbare kennis van de Nederlandse taal en de Nederlandse technische normen waren dat in dit geval geen buitenlandse bedrijven. Stork plaatste eerder capaciteitsregistratiesystemen bij de 1200 gasontvangststations. Geen station is hetzelfde, weet Van der Velde. Toch laat Stork veel delen prefabriceren. Het bedrijf neemt de stations van tevoren op. De maten en andere kenmerken worden in een CAD-tekening verwerkt. Aan de hand daarvan worden bijvoorbeeld leidingdelen vooraf gefabriceerd. Onder �gewone� omstandigheden is dat niet erg lonend. In dit geval wordt de doorlooptijd ermee verkort. Ook voor de rookgasafvoeren wordt een CAD-tekening gemaakt waarmee deze voorzieningen worden voorgeproduceerd.

Distributie

Alle benodigdheden worden vanuit een specifiek voor dit project ingericht distributiecentrum in Leek met een speciale vrachtwagen over de verschillende locaties verdeeld. Ook alle vrijkomende materialen als oude ketels en leidingen worden centraal ingenomen. Dit systeem moet problemen in de bevoorrading zoveel mogelijk voorkomen, zegt Van der Velde. Een registratiesysteem leert Stork welke onderdelen in welk station zijn gebruikt.

De Gasunie laat in 60 procent van de gevallen �gewone� VR-ketels in de stations plaatsen. Hoogrenderende ketels zijn relatief duurder, veelal complexer en leveren in de bestaande toepassing weinig meerwaarde. Het hoge rendement ontstaat alleen bij een relatief lage watertemperatuur. In de stations is die te hoog en gaat het effect verloren.

Reageer op dit artikel