nieuws

Sluisdeuren Delfzijl worden vervangen

bouwbreed

delfzijl – De vloeddeuren van de schutsluizen in Delfzijl moeten met spoed worden vervangen, omdat ze ernstig zijn aangetast door paalworm. Met name de vloeddeur van de grote is onherstelbaar beschadigd, zo is uit inspectie gebleken. De provinciale schutsluizen Farmsum, die onlangs zijn getoetst aan de in de Wet op de waterkering vastgestelde norm, kwamen […]

delfzijl – De vloeddeuren van de schutsluizen in Delfzijl moeten met spoed worden vervangen, omdat ze ernstig zijn aangetast door paalworm. Met name de vloeddeur van de grote is onherstelbaar beschadigd, zo is uit inspectie gebleken.

De provinciale schutsluizen Farmsum, die onlangs zijn getoetst aan de in de Wet op de waterkering vastgestelde norm, kwamen niet door de test. Ook moeten de buitenhoofden van de kleine en grote schutsluis met anderhalve meter worden verhoogd en worden voorzien van een dubbele kering die elke maatgevende waterstand kan keren.

De totale aanpassingskosten voor de sluizen bedragen 2,8 miljoen euro. De kosten van de operatie worden betaald door het Rijk, de provincie Groningen en de Commissie Bodemdaling van de NAM.

Reageer op dit artikel