nieuws

Slimmer zijn dan een ander levert nog geen werk op

bouwbreed

den haag – Directeur K. Boorsma van Ingenieursbureau Boorsma BV in Drachten is boos. Voor een spoorbrugproject in Akkrum heeft zijn bureau samen een ander een alom geroemd voorlopig ontwerp gemaakt dat de gemeenschap rond de 16 miljoen euro kan besparen. En nu zou hij niet ook het definitief ontwerp mogen maken. Ook ingenieursbureaus vechten voor werk.

De provincie Friesland besloot in 2001 dat de spoordraaibrug over de Boarn bij Akkrum vervangen moest worden. De geringe doorvaarthoogte hindert de recreatievaart en openen kan ook niet altijd vanwege de vier treinen die er per uur overheen moeten. Aanpassen van de bestaande brug is geen optie vinden de ingeschakelde ingenieursbureaus Arcadis en Oranjewoud, en ze maakten een plan dat indertijd 26 miljoen euro moest kosten.

Het jaar daarop komt Boorsma in samenwerking met Frans Rolf Infra-advies BV in Hilversum op eigen initiatief met een oplossing die slechts 10 miljoen kost. Dit plan voorziet in een brug met een grote doorvaarthoogte op de huidige plek, met ernaast een verdiepte weg en een ongelijkvloerse kruising van het spoor erboven, ter vervanging van de spoorwegovergang. De provincie is gecharmeerd van deze �technisch unieke variant� en geeft Boorsma en Rolf in 2003 de opdracht tot maken van een voorontwerp. Gezien het uitgewerkte voorontwerp is ProRail, beheerder van de railinfrastructuur, dan bereid 1,5 miljoen euro bij te dragen in het project.

De provincie laat de verdere voorbereiding van het project aan ProRail. Maken van een definitief ontwerp als basis voor een bestek is volgens de railinfrabeheerder echter iets dat Europees moet worden aanbesteedt. Boorsma-Rolf kunnen het maken van het definitief ontwerp dus niet zomaar opgedragen krijgen, hoewel het samenwerkingsverband over de nodige erkenningen beschikt die ProRail als voorwaarde voor uitvoeren van een opdracht eist.

Dit alles vindt ir. K. Boorsma onverteerbaar. Hij meent dat hij recht heeft op het maken van het definitief ontwerp en het bestek. De verplichting tot Europees aanbesteden is er volgens hem niet van wege de specifieke omstandigheden. En een verschil van het ontwerp dat er nu ligt met een �definitief ontwerp� is er volgens hem ook niet. Om van wat hij noemt het �definitieve voorontwerp� een bestek te maken vergt alleen nog wat werk. En dat wil Boorsma cs doen. De Orde van Nederlandse Raadgevend Ingenieurs (ONRI) laat weten niet benaderd te zijn voor het onderhavige probleem. Formeel betekent een opdracht voor het maken van een voorlopig ontwerp niet dat ook het definitief ontwerp mag worden gemaakt. Een woordvoerder zegt op de hoogte te zijn van de problematiek die speelt maar slechts in algemene termen te kunnen spreken. Het probleem dat een plan dat de maatschappij veel geld kan besparen door anderen dan de bedenker wordt uitgewerkt komt vaker voor. De woordvoerder vindt wel dat er bij zo�n situatie iets wringt. Maar formeel ligt het duidelijk, stelt hij vast.

De verschillen van inzicht tussen enerzijds ProRail en de provincie en anderzijds Boorsma-Rolf zijn al meerdere malen bij betrokken partijen aan de orde geweest. Boven de gesprekstafel hing voortdurend de dreiging van een proces.

In een gesprek op dinsdag 26 april heeft ProRail aangegeven het beleid te handhaven om alleen met erkende bureaus te werken. Tegen de geselecteerde kandidaten voor het maken van een definitief ontwerp is gezegd dat gebruik kan worden gemaakt van het �voorlopig ontwerp� dat door Boorsma-Rolf is gemaakt. Het samenwerkingsverband Boorsma-Rolf zou met hun erkenning kunnen meedingen naar een opdracht voor het definitief maken van �hun� voorlopig ontwerp, maar zijn door ProRail niet geselecteerd.

ProRail en de provincie kunnen pas verder met het project als overeenstemming is bereikt. Er is namelijk sprake van auteursrechten en intellectueel eigendom zoals is vastgelegd in de overeenkomst met de provincie.

Directeur Boorsma heeft tijdens het laatste gesprek bedenktijd gevraagd en gekregen. Hij gaat nog deze week antwoorden op de voorstellen van ProRail en de provincie.

Boorsma: Geen verplichting tot Europees aanbesteden

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels