nieuws

Risicos verzekeren

bouwbreed

Uitvoering van grote projecten draait vandaag de dag om het beheersen van risico�s, ongeacht of die zijn toebedeeld aan de opdrachtgever of de aannemer. Maar risico�s beheersen betekent niet dat ze te vermijden zijn. Vreest degene die een risico loopt dat dit – als het optreedt – zijn financiële draagkracht te boven gaat, dan kan […]

Uitvoering van grote projecten draait vandaag de dag om het beheersen van risico�s, ongeacht of die zijn toebedeeld aan de opdrachtgever of de aannemer. Maar risico�s beheersen betekent niet dat ze te vermijden zijn. Vreest degene die een risico loopt dat dit – als het optreedt – zijn financiële draagkracht te boven gaat, dan kan worden overwogen ze te verzekeren. Het kan zijn dat verzekeraars het risico niet willen verzekeren of slechts tegen een extreem hoge premie.

De gemeente Amsterdam heeft dit met het project Noord-Zuidlijn aan den lijve ondervonden. De gemeenteraad zag in 2002 heil de omgevingsschade en schade aan derden te verzekeren. De verzekeraars berekenden hiervoor echter een premie van 16,5 miljoen euro. De gemeente vond dit te hoog en achtte haar financiële positie sterk genoeg om het project bij het eigen verzekeringsbedrijf af te sluiten. Het budget dat voor de polis beschikbaar was, is gebruikt voor extra inspanning op het gebied van risicomanagement. Een goede zet naar nu blijkt.

Schade aan derden en omgevingsschade zijn nu echter wel verzekerd. Het project zelf dekt de gemeente met een Construction All Risk-verzekering bij het eigen verzekeringsbedrijf. De premie voor de nu afgesloten polis is ongeveer vier keer zo laag als die van de eerste polisaanbieding drie jaar geleden, terwijl de dekkingen zelfs nog gunstiger zijn.

Duiden van het verschil in hoogte van de premies is precair. Drie jaar geleden weerklonk nog de echo van 9-11. Ook de eis van de gemeenteraad het project te verzekeren, kan van invloed zijn geweest. Zeker gezien het toentertijd heersende idee dat het hele project zonder extra geld of verzekering niet door zou kunnen gaan.

Maar als belangrijkste reden scoort het extra risicomanagement als hoogste. Het project is nu twee jaar onderweg zonder noemenswaardige schade aan bebouwing of omgeving. Dat is een goed uitgangspunt voor de beoordeling van het project door verzekeraars. Je kunt misschien de wind mee hebben, maar het beheersen van risico�s blijft één van de fundamenten voor het welslagen van welk project dan ook. De gemeente Amsterdam is met het project Noord-Zuidlijn op de goede weg. De financiële risico�s van het project zouden nog verder te verbeteren zijn door de CAR-verzekering extern onder te brengen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels