nieuws

Raad van State opereert transparanter

bouwbreed

den haag – De Raad van State in Den Haag krijgt een grotere mate van transparantie en toegankelijkheid. Achter de negentiende-eeuwse gevels aan de Parkstraat komt nieuwbouw en een snelweg, die een eind moet maken aan de kruipdoorsluipdoorroute in het gebouw.

Gisteren gaven VROM-minister Dekker en vice-president Tjeenk Willink van de Raad van State het officiële startsein voor een ingrijpende verbouwing. Het ontwerp van Merkx+Girod Architecten uit Amsterdam voorziet in vervangende nieuwbouw achter de monumentale gevel van de Parkstraat-hoek Oranjestraat. Een van de belangrijkste doelen was een betere routing door het pand. “De bestaande gebouwen zijn oorspronkelijk woongebouwen die in de loop der tijd op verschillende niveaus met elkaar zijn verbonden. We maken in feite �een snelweg� in de vorm van één lange gang door het circa 80 meer lange complex die doorloopt in het ernaast gelegen �jongste� Sleeswijkcomplex. Je kunt het langgerekte pand daardoor zonder hindernissen doorlopen” aldus architecte E. Merkx.

Samenraapsel

Het werk dat wordt uitgevoerd door Hillen & Roosen is een combinatie van nieuwbouw en restauratie. Zo blijven de gevels aan de Parkstraatzijde vrijwel onaangetast. Het gaat om beschermd stadsgezicht, sommige panden genieten de monumentenstatus. De voorste circa 6 meter diepe werkkamers blijven eveneens behouden, het erachter gelegen gedeelte wordt gesloopt. Merkx: “Aan de achterzijde is sprake van een samenraapsel van gebouwen die worden vervangen door nieuwbouw. Daar komen vier 11 bij 11 meter grote kantoorunits van drie bouwlagen, opgetrokken uit veel glas. Deze blokken komen op een twee bouwlagen hoge plint te staan en worden gescheiden door �hangende tuinen�. Het bouwvolume blijft vrijwel gelijk, circa 12.000 vierkante meter.” Een glazen dakstrook over de hele lengte van het gebouw zorgt voor de gewenste daglichttoetreding.

Na deze eerste fase die circa 2,5 jaar in beslag zal nemen, wordt in 2007 het ernaast gelegen Sleeswijkcomplex, waarop de nieuwbouw direct aansluit, onder handen genomen. Het uit begin jaren tachtig daterende complex krijgt onder andere nieuwe zittingszalen. De huidige ingang van de parkeergarage verplaatst hiervoor naar de Oranjestraat. De gangen van de onderste drie bouwlagen sluiten uiteindelijk aan op het niveau van het ernaast gelegen complex. Daarnaast wordt ook het monumentale Witte Paleisje aan de Kneuterdijk gerestaureerd.

De hele verbouwing moet in 2010 voltooid zijn.

De vier nieuwe kantoorunits komen op een plint te staan.

Reageer op dit artikel