nieuws

PvdA en VVD gematigd positief over rol corporaties

bouwbreed

den haag – De VVD-fractie in de Tweede Kamer meent dat met het rapport van de commissie-De Boer eindelijk duidelijkheid komt over de rol en status van woningcorporaties.

“Het advies voor de relatie tussen Rijk en corporaties biedt goede handvatten voor de toekomst”, aldus VVD-Kamerlid J. Veenendaal.

Minder enthousiast is Veenendaal over de aandacht die in het rapport aan gemeenten wordt gegeven. “Het rapport focust te veel op wat de corporaties moeten doen. Er is te weinig aandacht voor de rol van gemeenten.” Voorts wil ze nog eens kritisch kijken naar de sancties die de minister kan opleggen. “De vraag rest hoe ze die moet afdwingen bij een gemeente, waar de gemeenteraad het voor het zeggen heeft”, meent Veenendaal.

De PvdA-fractie steunt de voorstellen voor verplichte prestatieafspraken en arbitrage, maar is tegen de voorgestelde privatisering van het externe toezicht via een contracterings- en activeringsinstituut (CAI). Dit voorstel staat haaks op de adviezen die de Vaste Kamercommissie van VROM onlangs heeft gekregen van financieel deskundigen tijdens de recente hoorzittingen.

Corporaties zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor hun prestaties, aldus de PvdA. De fractie ziet meer in een systeem van managementlicenties voor de besturen van de corporaties. Een onafhankelijke visitatiecommissie zou het management eens in de vijf jaar tegen het licht moeten houden. Bij slecht presteren moeten ze plaatsmaken voor nieuwe bestuursleden. Het voorstel van de commissie-De Boer om corporaties ook landelijk te laten opereren kan op goedkeuring van de PvdA rekenen, maar de fractie is wel tegen verdere schaalvergroting.

Reageer op dit artikel