nieuws

Personeel met mbo-opleiding vindt in bouw snel werk

bouwbreed

den haag – De vraag naar personeel met een opleiding op het niveau van middelbaar beroepsonderwijs (mbo) is groot. Van de gediplomeerden vindt 95 procent binnen vier maanden na het afstuderen een baan. Dat blijkt uit het jaarbericht 2004 van de Bve-Raad, de koepelorganisatie voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneducatie.

Het mbo is een van de voornaamste opleidingen voor vakpersoneel in de bouw en aanverwante sectoren zoals de schilders- en installatiebranche. Ondanks de economische malaise is de vraag naar medewerkers met een gerichte technische beroepsopleiding groot. Het enthousiasme om aan zo�n studie te beginnen laat niettemin te wensen over. Organisaties zoals landelijk opleidingsbedrijf Bouwradius doen veel moeite om de interesse voor deze opleiding te stimuleren.

Aan het middelbaar beroepsonderwijs nemen een kleine 635.000 mensen deel. Bijna 480.000 daarvan volgen een middelbare beroepsopleiding aan een regionaal opleidingencentrum, een vakschool of een agrarisch opleidingscentrum. Ruim 155.000 deelnemers zijn volwassenen die bijvoorbeeld Nederlands als tweede taal leren.

Deelnemers aan het mbo zijn gemiddeld 23 jaar. Nederland heeft zeventig onderwijsinstellingen voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie, waar in totaal ongeveer 650 beroepsopleidingen worden gegeven.

Het volgen van een mbo-studie kan zowel in schoolbanken via de Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) als in de praktijk via de Beroeps Begeleidende Leerling (BBL).

De laatste mogelijkheid is in technische beroepen het populairst. De leerling gaat dan in dienst bij een leerbedrijf en wordt in de beroepspraktijk opgeleid. Daarnaast volgen de leerlingen gedurende een dag per week theorie onderwijs. Ondanks het succes van mbo-opgeleiden op de arbeidsmarkt is er een relatief groot aantal jongeren dat de studie niet afrondt. Aantallen van voortijdige afhakers heeft de Bve-raad niet voor handen.

Reageer op dit artikel