nieuws

Ondernemende corporatiedirecteur krijgt maatschappelijke steun

bouwbreed

rotterdam – Volkshuisvesting is weer in. Tien jaar nadat de overheid de banden met de corporaties doorsneed, keert het onderwerp hoog terug op de maatschappelijke agenda. “Maar het imago van de corporaties is in de publieke opinie onder het nulpunt gezakt”, weet directeur R. Scherpenisse van de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV).

Zijn organisatie hield gisteren in Rotterdam een manifestatie over maatschappelijk ondernemerschap zoals dat van corporaties wordt verwacht. Volgens Scherpenisse verkeren die sinds hun verzelfstandiging in de puberteit. Ze zijn aan het groeien in hun nieuwe rol en dat gaat met horten en stoten. “De vraag is of het glas, tien jaar later, halfvol is of halfleeg”, stelde Scherpenisse. Volgens hem kan het nog alle kanten op, de puberteit gaat voort. “In elk geval wil niemand meer terug naar vroeger, toen de centrale overheid direct aan de knoppen zat”, stelde hij.

“It�s society and culture, stupid”, wierp wetenschapper en consultant S.P.M. de Waal een balletje op. Met zijn parafrase op een kreet die Clinton aan het begin van zijn Amerikaanse presidentschap slaakte – “It�s the economy, stupid” – verwoordde hij de grote opgave van deze tijd. Een decennium na het aantreden van de bejubelde Clinton moet ook in Nederland worden geconstateerd dat niet alles om economie draait.

“Als je het hebt over sociale en culturele vraagstukken werkt de marktwerking niet meer”, constateerde De Waal. “De nieuwe opgave voor stedelijke vernieuwing is sociale integratie. Doe iets met uw bijzondere positie”, gaf hij de corporaties mee.

Ze bieden vastgoed aan, maar hun betekenis voor de samenleving reikt verder. Daarin kunnen corporaties zich blijven onderscheiden van de commerciële bedrijven. Maar juist omdat onduidelijk is wat de komende jaren van corporaties wordt verwacht, zouden ze zich risicomijdend gedragen, en op hun geld blijven zitten.

Terwijl, zo zei De Waal, het juist aankomt op het maatschappelijk ondernemerschap dat in praktijk wordt gebracht. “Als het u echt gaat om die goede maatschappelijke doelen, zou u niets liever doen dan dat geld uitgeven.”

Hij zag het resultaat voor zich, dat er nog een corporatiedirecteur wordt weggestuurd omdat hij te véél zou hebben ondernomen. “De bevolking rukt met met spandoeken omdat ze hem willen houden. Als het die kant op gaat, hebben we te doen met een echte maatschappelijk ondernemer.”

Het onderscheid met een normaal bedrijf zal ook de EU moeten opvallen, klonk het verder waarschuwend. Een oekaze over marktverstoring blijkt daar zo geschreven.

Reageer op dit artikel