nieuws

Officier Boogers: Calimero of havik

bouwbreed

rotterdam – Officier van justitie mr. J.C.P.M. Boogers beleeft vandaag en morgen zijn finest hour. In de Rotterdamse rechtbank zal hij na een uitvoerig requisitoir de strafeis bekend maken tegen de twaalf verdachten van de vier gedaagde bouwbedrijven in het bouwfraudeproces. Boogers blonk tijdens de eerder zittingsdagen niet altijd uit, maar achter de wat schlemielige façade gaat een kundig openbaar aanklager schuil.

Toen in december 2004 bekend werd dat de twee officieren van justitie die de bouwzaak vanaf het begin hadden voorbereid beiden aan een andere baan waren begonnen klonken er afkeurende geluiden uit de hoek van de verdediging. De net benoemde Boogers zou in zijn eentje niet zwaar genoeg zijn om de megazaak aan te kunnen en het �Calimero-effect� dat daardoor zou kunnen ontstaan was nadelig voor de verdachten die in totaal met twintig advocaten in de rechtszaal verschenen, zo lieten ze weten.

Boogers kende inderdaad geen sterke start. Vanaf de eerste procesdag kwam de Brabander vaak slecht uit zijn woorden, sprak hij te zacht, leek hij geïmponeerd door het leger tegenstanders en kon hij stukken niet vinden, laat staan aan de verdediging overhandigen. Menigmaal verweet de verdediging Boogers een slechte voorbereiding. Tijdens de laatste zittingsdagen werd Boogers bijgestaan door collega-officieren M. Koelewijn en I. Meissen, waarvan de eerste al sinds 2001 aan de zaak werkte.

Maar achter het soms schlemielige handelen van de openbaar aanklager blijkt wel degelijk een jurist van formaat te schuilen die zijn sporen in de rechtspraak ruimschoots heeft verdiend. De 56-jarige Boogers begon zijn loopbaan 27 jaar geleden bij het Openbaar Ministerie als verkeersschout in Den Bosch. Daarna was hij officier van justitie in achtereenvolgens Middelburg en Den Bosch.

Als coördinerend IRT- en CID-officier was hij belast met zware criminaliteit en het was dan ook niet verwonderlijk dat Boogers gevraagd werd plaats te nemen in de commissie die in de nasleep van de IRT-affaire het OM adviseerde over opsporingsbevoegdheden.

Nog steeds is Boogers lid van het Landelijk Expertisecentrum voor de Opsporing en Vervolging, de organisatie die toezicht houdt op de toepassing van opsporingsmethoden. Inmiddels heeft hij Den Bosch verruild voor Rotterdam. Sinds 1 januari is Boogers coördinator Megazaken namens het Openbaar Ministerie en verantwoordelijk voor de soepele afhandeling van het groeiend aantal megarechtszaken.

Gezien zijn staat van dienst is het oneerlijk uitsluitend af te gaan of Boogers� optreden in de Rotterdamse rechtszaal tot nu toe. Vandaag en morgen zal blijken waartoe de aanklager in staat is. En gezien de prestigeslag waartoe de bouwfraudezaak is verworden zal het Openbaar Ministerie zijn stinkende best doen de verdachten hard te straffen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels