nieuws

NVB vreest verlies groot aantal banen

bouwbreed

voorburg – De NVB is uiterst verontrust over het ontwerp-besluit luchtkwaliteit van staatssecretaris Van Geel. Consequentie daarvan is een productieverlies van miljarden euro’s en verlies van tienduizenden banen in de bouw.

Hevig geschrokken zijn de ontwikkelaars en bouwondernemers van de NVB. Ze
hechten net als iedereen aan een schoon en leefbaar Nederland. Maar zoals de
milieubewindsman de Europese Richtlijn Luchtkwaliteit nu wil gaan toepassen
draagt niet of nauwelijks bij aan een verbetering van de gezondheid, maar zet in
plaats daarvan wel veel banen op de tocht, schrijft NVB-voorzitter Henk van
Harssel in een brandbrief aan Van Geel.

Reden van de verontrusting is de koppeling van de luchtkwaliteitsnormen aan
de Ruimtelijke Ordening. Dit betekent dat alle bestemmingsplannen en
bouwvergunningen in de toekomst aan de nieuwe luchtkwaliteitsnormen moeten
voldoen. Nu al is voorspelbaar dat dit niet zal lukken. Het overheidsbeleid is
jaren lang gericht geweest op concentratie en verdichting, en bouwen in sterk
verstedelijkte gebieden en langs knooppunten. En dat allemaal met het oog op het
milieu.

Op die plekken blijven bouwen kun je vergeten met het nieuwe besluit
Luchtkwaliteit, weet de NVB vrijwel zeker. Dat betekent dat alleen al in de
b&u-sector een enorm productieverlies zal gaan optreden. Niet direct, maar
over een jaar of twee. Dat komt neer op het verlies van vele tienduizenden
arbeidsplaatsen in de bouw en aanverwante sectoren. Bovendien zal het
woningtekort in plaats van af- alleen maar sterk toenemen.

“Het is in Nederland altijd goed gebruik geweest om de vervuiler te laten
betalen. Aldus werden vervuilende industrieën altijd geprikkeld om afdoende
initiatieven te nemen de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen. Als
het echter gaat om de problematiek van bijvoorbeeld fijnstof is het toch vooral
‘Rijdend Nederland’ dat de veroorzakers is, maar waarvoor de rekening nu
eenzijdig bij ‘Bouwend Nederland’ wordt neergelegd”, schrijft Van Harssel.

Het is volgens hem dan ook noodzakelijk om in eerste instantie de bron van
vervuiling, vooral diesels, goed aan te pakken. “Dat is vele malen effectiever
dan het afreageren op woningbouwplannen die in feite geen schuld hebben”, aldus
de NVB-voorzitter.

Daarnaast moet Nederland de koppeling tussen luchtkwaliteitsnormen en
ruimtelijke ordening loslaten. Dat kan ook omdat Nederland het enige land is dat
die koppeling wel legt. Ook zou een saldobenadering moeten worden toegestaan.
Dat wil zeggen dat het overschrijden van de normen wordt toegestaan mits die
elders in de omgeving wordt gecompenseerd. Bovendien zouden concentraties
zeezout niet meegenomen moeten worden in de metingen.

Reageer op dit artikel