nieuws

Niet iedereen loopt warm voor preventie bouwmaterieel

bouwbreed

rotterdam – Niet alle machines die als gestolen worden opgegeven zijn ontvreemd, benadrukte A. van den Oord van Ahlmann Nederland op een bijeenkomst tijdens de afgelopen vakbeurs Bouwmaterieel Ahoy in Rotterdam. Soms frauderen bedrijven er zo bont op los dat ze het als gestolen aangegeven materieel gewoon inzetten. Uitkeringen van de verzekering zijn immers welkome aanvullingen op het inkomen.

Diefstal is volgens Van den Oord alleen op te lossen wanneer de hele bedrijfstak maatregelen treft en de politie landelijke materieelexperts aanstelt. De praktijk leert echter dat niet iedereen warm loopt voor preventie. Bijvoorbeeld vanwege de eerder genoemde fraude om verzekeringsgeld te kunnen opstrijken of vanwege gemakzucht omdat de verzekering toch wel betaalt of vanwege verkeerde zuinigheid omdat bedrijven vaak menen dat het met de diefstal van machines wel meevalt.

Er is een levendige handel in �anoniem� materieel, weet Van den Oord. Aggregaten en compressoren willen nogal eens bij particulieren terecht komen of worden uit elkaar gehaald waarna de motor wordt verkocht en de rest naar de opkoper van oude metalen gaat. Net als bijvoorbeeld laadschopbakken. Grotere machines blijven in Nederland of belanden net over de grens met België of Duitsland. Slechts een enkele machine eindigt in bijvoorbeeld het oosten van Europa. Andersom komen ook veel machines die in het buitenland zijn gestolen in Nederland terecht.

Terugvinden

Landelijk staan 150 tot 200 machines als gestolen te boek. Dat moeten er meer zijn, denkt A. de Hoop van de stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit. Machines die niet verzekerd zijn komen niet in het register voor. Van het aantal bekende gestolen machines wordt volgens hem om en nabij 10 procent teruggevonden. De schade beloopt minimaal 50 miljoen euro per jaar.

De gevolgschade bedraagt in de becijfering van F. van Kaam van Centraal Beheer Achmea niet zelden het dubbele van de waarde van de gestolen machine. Een onderzoek van de stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit leert dat 10 procent van de bedrijven door ontvreemding van materieel in ernstige problemen komt. Van de getroffen bedrijven doet 33 procent aangifte terwijl 30 procent intern diefstal registreert. De Hoop ziet daar een probleem: maatregelen kunnen alleen worden getroffen wanneer elk bedrijf een lijst van gestolen machines bijhoudt.

Ook helers worden professioneler. Van den Oord kwam onlangs een nagemaakt chassisplaatje tegen dat eruit zag alsof het al sinds jaar en dag de machine kenmerkte waarop het was bevestigd. Zoiets vergt kennis van zaken. Registratie is geen afdoend wapen tegen diefstal. Van Oord staaft die bewering met een volgens hem waar verhaal over mensen die een vorkheffer huurden om die meteen door te verkopen. De koper vroeg een deskundige via de fax of het chassisnummer van een gestolen machine was. Hij kreeg via de fax een ontkennend antwoord waarmee hij zichzelf vrijpleitte van heling.

Registratie schiet ook op andere punten tekort, vindt Van den Oord. De verschillende registers noteren bijvoorbeeld merknamen niet correct of geven een verkeerde omschrijving van het gestolen materieel. Ook bij de politie ontbreekt vaak de kennis om bijvoorbeeld een wiellader te kunnen onderscheiden van een graafmachine. De praktijk leert dat de politie door de beperkte capaciteit de prioriteit niet altijd bij gestolen bouwmaterieel legt.

Ook voor verzekeraars dreigen door de diefstal van materieel problemen, benadrukt Van Kaam. Naarmate er meer machines worden gestolen loopt de premie op. Wanneer dat maar lang genoeg gebeurt prijst de verzekeraar zich uit de markt. De reden dat Centraal Beheer Achmea de uitkering aan verzekerden kort wanneer het materieel niet goed beveiligd is.

Beveiliging houdt meer in dan bijvoorbeeld een startonderbreker of geblokkeerde bedieningshendels. Ook zulke geprepareerde machines meenemen kost betrekkelijk weinig moeite wanneer er een stevig hijsoog aan zit. Machines worden beduidend minder vaak gestolen wanneer ze op moeilijk toegankelijke plekken staan of wanneer een gestrekte giek ze onhandelbaar maakt.

Worden machines desondanks meegenomen dan zijn ze tegenwoordig vrij makkelijk weer terug te vinden met technische voorzieningen. Die worden volgens Van Kaam steeds betrouwbaarder en nauwkeuriger. Waar het vaak aan schort zijn de maatregelen die na een alarm worden getroffen. En niet iedereen concentreert zich op hetzelfde. Een conformiteitsverklaring voorkomt dan dat bijvoorbeeld een chassisnummer wordt verward met een motornummer.

Van den Oord heeft daar weinig vertrouwen in gezien zijn ervaring met het nagemaakte chassisplaatje. Ook van volgapparatuur verwacht hij niet veel omdat de signalen volgens hem te makkelijk zijn te storen. Boven alles is een machine een gebruiksvoorwerp waarmee bedrijven doorgaans geen emotionele binding hebben.

Tien procent van bedrijven komt door materieeldiefstal in de problemen

Reageer op dit artikel