nieuws

Nederland struikelt over Europees recht

bouwbreed Premium

wassenaar – Nederland is uiterst onhandig bij het inpassen van Europese afspraken in nationaal recht. Dat vindt scheidend voorzitter P. Ruigrok van de ontwikkelaarsorganisatie Neprom. Maar al te vaak gaat de beschuldigende vinger naar Brussel, terwijl de Nederlandse politiek de werkelijke bron is van alle narigheid.

Als treffend voorbeeld van doorgeschoten Nederlandse implementatie geldt wat Ruigrok betreft het Maltaverdrag over archeologische bodemschatten. “De aandacht is niet zozeer gegaan naar de archeologie als wel naar het leggen van de rekening bij marktpartijen en lagere overheden. Zij worden als initiators in de nieuwe wet namelijk gezien als veroorzakers van de kosten. Het voorstel is nog niet goedgekeurd, maar het blijkt vreselijk moeilijk om daar wat aan te veranderen.”

De Neprom zou graag zien dat ontwikkelaars en gemeenten gezamenlijk – in beperkte mate – onderzoeksgeld uittrekken voor locaties waar redelijkerwijs bodemschatten zijn te voorzien. “Maar dat gebeurt niet door politieke onwil. Bij het Rijk ontbreekt de bereidheid om daadwerkelijk te betalen voor het collectieve belang van bescherming van waardevolle archeologische vondsten.”

Ruigrok erkende gisteren in Wassenaar als voorzitter te zijn gaan inzien dat de ruimtelijke ontwikkeling niet ophoudt bij de landsgrenzen. De Nederlandse agenda blijkt een schakel in de Europese agenda. Niets meer, niets minder. Om vervolgens te constateren dat de focus van de Neprom wellicht te veel was gericht op de Nota ruimte, terwijl de uitvoering van het document op gespannen voet blijkt te staan met de Europese regelgeving.

“In de vergadering van de Europese koepelorganisatie van ontwikkelaars kijken ze ons met glazige ogen aan als we vertellen over onze problemen met luchtkwaliteit. De koppeling met het bestemmingsplan en elke bestemmingswijziging is elders gewoonweg niet aangebracht. Die relatie wordt vanuit Brussel niet voorgeschreven en is ook niet nuttig”, aldus Ruigrok.

Kromme tenen kreeg de Nepromvoorzitter eveneens van de onnodig strenge toepassing van de Vogel- en habitatrichtlijn. De corrigerende gedragscode die samen met Bouwend Nederland in de maak is voor de bouwplaats, had toch ook eerder kunnen worden bedacht?

In Wassenaar droeg gisteren Ruigrok het voorzitterschap van de Neprom over aan Dietmar Werner (56). De nieuwe aanvoerder van de projectontwikkelaars is bedrijfseconoom. Sinds 1976 vervult Werner diverse functies bij Volker Wessels. Momenteel is hij aan de slag als algemeen directeur van Volker Wessels Vastgoed te Zoetermeer. Voordien zette hij onder andere een concernkantoor op in Duitsland.

Reageer op dit artikel