nieuws

Koolzuur kan in lege offshore gasvelden

bouwbreed Premium

zoetermeer – Opslag van koolzuurgas in lege offshore gasvelden is haalbaar. Dat blijkt uit voorlopige resultaten van een proef van gasproducent GDF Production Nederland. Grootschalige opslag van dit broeikasgas kan het gebruik van steenkolen weer interessant maken. Havens zouden daarom behalve over aanlanding van LNG (Liquid Natural Gas) ook kunnen nadenken over kolenoverslag.

De proef die GDF Production Nederland (100 procent van Gaz de France) uit Zoetermeer op één van zijn winlocaties op het Nederlandse continentale plat doet, wordt voor ongeveer 90 procent gesubsidieerd door het ministerie van Economische Zaken. De proef is opgezet als onderdeel van het streven naar opslag van CO2 in verband met het Kyoto-verdrag.

De hoeveelheden koolzuurgas die ondergronds kunnen worden opgeslagen zijn enorm. Het Groningse gasveld zou bijvoorbeeld ruwweg twintig keer de jaarlijkse productie van dit broeikasgas kunnen bevatten. In een eerste onderzoeksfase is koolzuurgas in een �dood� gasveld ingebracht op een diepte van zo�n 4000 meter. Deze fase is volgens ir. D. d�Hoore van Gaz de France succesvol afgerond.

“De voorraad olie en gas neemt nu snel af, maar kolen zijn er nog genoeg. Door opslag van CO2 in lege offshore gasvelden kan toch weer worden teruggegrepen op deze energiebron ondanks de CO2 die bij de verbranding vrijkomt”, zo hield d”Hoore leden van de ingenieursvereniging KIVI NIRIA gisteravond in Utrecht voor.

Superkritisch

Het koolzuurgas dat in gasvorm is aangevoerd, wordt door middel van compressoren superkritisch gemaakt. Dat houdt in dat het niet gasvormig of een vloeistof is. Wel is de dichtheid hoog en is de viscositeit laag. Daardoor laat het zich goed verpompen tot op grote diepte. Daar vult het CO2 de poriën van het gesteente. Dit is in de eerste fase aangetoond.

Momenteel loopt een tweede fase van het onderzoek. Dat betreft het inbrengen van koolzuurgas in een offshore gasveld dat nog in productie is.

“Alhoewel de opzet van het onderzoek is een oplossing voor opslag van broeikasgassen te vinden, is het voor ons wel interessant na te gaan of de gasproductie van een veld te verhogen of te verlengen is met inbrengen van koolzuurgas. Koolzuurgas is zwaarder dan aardgas. We willen het gedrag bezien van het koolzuurgas diep in de grond. Blijft het bij het inbrengpunt als bel zitten of verdeelt het zich egaal over het wingebied naar de winputten”, schetste d�Hoore de interesse van Gaz de France.

De tweede, en laatste, fase van de proef zal eind dit jaar worden afgerond.

De ervaringen bij de installatie die Gaz de France in bedrijf heeft op de Noordzee is volgens d�Hoore te zien als een pril begin van een veelbelovende techniek.

Gaz de France is de eerste energieproducent die CO2 in lege productievelden opslaat. Hoe het koolzuurgas bij het inbrengpunt moet komen is volgens hem voor Gaz de France geen punt van onderzoek. Het zou per tanker of pijp kunnen.

Er lopen momenteel zoveel leidingen van punten op het continentale plat naar de kust dat er volgens d�Hoore op termijn zeker een vrij komt om CO2 retour te voeren. Kunstmestfabrieken, raffinaderijen/of hoogovens, samen goed voor een aanzienlijk deel van de jaarlijkse productie aan CO2, zouden daarvan gebruik kunnen maken.

Reageer op dit artikel