nieuws

Kiwa helpt fabrikanten van garagedeuren met CE-markering

bouwbreed

rijswijk – Fabrikanten van industriële- en commerciële garagadeuren en poorten moeten sinds 1 mei een CE-markering op hun producten aanbrengen. Deze markering komt voort uit EN 13241-1 volgens welke deze producten sinds 1 mei getest moeten zijn. Kiwa in Rijswijk helpt bedrijven aan deze wettelijke verplichting te voldoen. 

Niet elke producent zal op de hoogte zijn van die verplichting, verwacht R. Boer van Kiwa Certificatie en Keuringen. De certificatiedeskundige voor de categorie bouwmaterialen van het Rijswijkse instituut constateert dat Brussel tot nog toe weinig informatie verstrekte over de nieuwe norm waaraan alle industriële en commerciële garagedeuren en poorten moeten voldoen. EN 13241-1 heeft evenwel verstrekkende gevolgen: dergelijke deuren mogen zonder CE-markering niet meer in een bouwwerk worden geplaatst. Het ministerie van VROM controleert of de fabrikanten deze verplichte markering voeren. De praktijk leert dat concurrenten vaak van elkaars producten willen weten of die volgens de norm getest zijn. Kiwa zegt met kennis van zaken te kunnen beoordelen welke stappen een bedrijf moet nemen om aan de wettelijke verplichting te kunnen voldoen.

Nagenoeg alle industriële en commerciële garagedeuren en poorten vallen onder de nieuwe norm. Met de procedure voor het verkrijgen van een CE-markering is gemiddeld een half jaar gemoeid, legt Boer uit. In die periode wordt in om en nabij drie weken het product beproefd.

Het opstellen van de documentatie neemt twee tot drie maanden in beslag. Voor het testen wijkt Kiwa doorgaans naar het buitenland uit. TNO kan alleen kleine formaten garagedeuren beproeven. EN 13241-1 is welbeschouwd een verzamelnorm met kruisverwijzingen naar zo�n 20 tot 30 andere normen. Die houden verband met onder meer de wind-, water- en luchtdichtheid. De elektrische bediening valt al langer onder de Machinerichtlijn.

Specificaties

De fabrikant moet in zijn documentatie zelf onderbouwen dat zijn product voldoet aan EN 13241-1. Daarmee garandeert hij zijn afnemers dat hij de eisen van de EU volgt. Een technisch dossier somt de technische specificaties op en legt het systeem van kwaliteitsbewaking vast. Producenten moeten er vervolgens op toezien dat dit systeem wordt ingevoerd en nageleefd. Brussel wil ook dat de eindgebruiker een handleiding krijgt voor het veilige gebruik van een garagedeur of poort.

Reageer op dit artikel