nieuws

IVBN laakt landelijke toelating corporaties

bouwbreed

den haag – De vereniging van institutionele beleggers in vastgoed, IVBN, is het vooralsnog niet eens met het advies van de commissie-De Boer om woningcorporaties landelijke toelating te geven. IVBN vreest voor oneerlijke concurrentie.

De commissie-De Boer bracht eerder deze week advies uit aan minister Dekker van VROM en voorzitter W. van Leeuwen van corporatiekoepel Aedes over hoe de relatie tussen Rijk en corporaties kan worden verbeterd. Een van de adviezen luidde om corporaties niet langer lokaal of regionaal werkzaam te laten zijn, maar in het hele land. Hierdoor hoeven gemeenten bij het afsluiten van de prestatiecontracten (ook een advies van De Boer) zich niet te beperken tot de lokale corporaties.

IVBN vindt dat het voorstel voor landelijke toelating “zeer zorgvuldige nadere studie en afweging behoeft” vanwege gevreesde oneerlijke concurrentie ten opzichte van marktpartijen. De vereniging voelt zich in haar bedenkingen gesteund door minister Dekker die, in haar reactie op het rapport-De Boer, meldde de gevolgen van die toelating eerst goed te willen onderzoeken.

Rechtspersoon

In andere adviezen van De Boer kunnen de vastgoedbeleggers van IVBN zich over het algemeen vinden. Het voorstel om de maatschappelijke doelstelling van corporaties te definiëren en vast te leggen in een nieuw Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) vindt de vereniging “het meest dringend”. Het advies om de commerciële activiteiten van een corporatie onder te brengen in een apart rechtspersoon, “is IVBN uit het hart gegrepen”, meldt ze.

De vereniging steunt eveneens het voorstel om gemeenten een prominente plaats te geven als contractpartij bij nieuwbouw en herstructurering door corporaties. Ze tekent hierbij wel aan dat bij het afsluiten van de vierjarige prestatiecontracten ook marktpartijen als projectontwikkelaars en ontwikkelende beleggers moeten worden betrokken.

Reageer op dit artikel