nieuws

Historische bouw doet afbreuk aan geschiedenis

bouwbreed

purmerend – Liever een nieuwe stad dan historiserende replicas verspreid over kleine kernen. De Milieu Federatie Noord-Holland schaart zich met die opstelling achter het plan voor een nieuwe stad in de Purmer.

Het plan dat op het provinciehuis in Haarlem wordt bekritiseerd, is in de ogen van de milieufederatie beter dan het idee om de woningbouwlocaties te verdelen over verschillende plekken in Waterland.

Daarmee heeft de Stichting Purmer Meer een verrassende medestander gekregen voor het plan van voormalig rijksbouwmeester Tjeerd Dijkstra om een nieuwe stad te ontwikkelen.

De Milieufederatie Noord-Holland voert haar verzet tegen het plan om in Waterland te bouwen op nu de mer heeft ingestemd met het project Waterlands Wonen. Het project gaat uit van de bouw van zesduizend woningen in Waterland tussen nu en het jaar 2020. Het gaat daarbij om een maximum: drieduizend in bestaand stedelijk gebied en de rest verspreid over de regio, ook in kleine kernen.

De Milieufederatie stelt dat de plannen onrecht doen aan de ontstaansgeschiedenis van Waterland, in het bijzonder het veenweidegebied. “Die geschiedenis is nu nog overal zichtbaar door de dorpen, huizen, het land en het water. Die historie is karakteristiek en uniek in de wereld. Daar moet niemand aan willen komen, stelt de Milieufederatie.

De provincie denkt juist het historisch landschap te kunnen versterken, door woningbouw te ontwikkelen in de lijn van de oorspronkelijke dorpsstructuren. Maar door domweg kopieën te maken van een lintbebouwing of dijkwoningen ontstaan alleen historiserende replica�s, oordeelt de Milieufederatie. Namaak dat niets van doen heeft met de ontstaansgeschiedenis van Waterland. Woningbouw op veen wordt bovendien zo kostbaar dat slechts een enkeling zich een dergelijke woning kan permitteren.

In de Purmer is volgens de Milieufederatie ruimte genoeg voor het bouwen van de benodigde drieduizend woningen. Door de bodemgesteldheid kunnen de bouwkosten lager blijven.

Reageer op dit artikel