nieuws

Grondbedrijf van Haarlem in financiële problemen

bouwbreed

HAARLEM – De gemeente Haarlem verscherpt de financiële controle op alle gemeentelijke bouwprojecten. Het hoofd van de gemeentelijke afdeling Stedelijke Ontwikkeling is onder actief toezicht geplaatst.

Bij de voorbereiding van de gemeentelijke jaarrekening zijn ernstige financiële problemen aan het licht gekomen. De reserves van het grondbedrijf zijn volgens wethouder R. Grondel (GroenLinks) tot een onrustbarend laag niveau gedaald.

Voor de verslechtering van de financiële positie voert hij diverse oorzaken aan. In het verleden zijn de verwachte opbrengsten van grondexploitaties veel te optimistisch ingeschat. Een aantal relatief kleine bouwprojecten valt duurder uit dan verwacht. Zo kost een nieuwe school aan het Houtmanpad 1 miljoen euro extra. Daarbij is verzuimd de gemeenteraad om extra krediet te vragen. Ook bij vier ander projecten werd geld uitgegeven zonder toestemming van de gemeenteraad.

Verder kampt de afdeling Stedelijke Ontwikkeling met tegenvallende exploitaties van gebouwen en meerkosten bij de afhandeling van bouwaanvragen. Daardoor is er nauwelijks geld meer om toekomstige risico�s op te vangen.

Onduidelijk

Het college van burgemeester en wethouders constateerde al enige tijd geleden dat bij bouwprojecten sprake is van onduidelijke bestuurlijke en ambtelijke verantwoordelijkheden. Toen al werd het toezicht op grote projecten verbeterd. Volgens Grondel is verscherping en versterking van de financiële controle binnen alle projecten nodig.

De problemen bij het grondbedrijf hebben nog geen gevolgen voor de positie van de ambtelijke leiding. Directeur J. van Eijsden krijgt een half jaar tijd om orde op zaken te stellen. Een extern bureau houdt daarbij toezicht.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels