nieuws

Golf van ontslagen dreigt bij metselbedrijven

bouwbreed Premium

amsterdam – Donkere wolken pakken zich samen boven de metselbranche. Voor de bedrijven is er steeds minder metselwerk, waardoor het overschot aan werknemers alsmaar verder oploopt. Een ontslaggolf is niet ondenkbaar.

Dat valt op te maken uit onderzoekgegevens van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB).

Halverwege vorig jaar meldden 10 procent van de gespecialiseerde metselbedrijven en 15 procent van de algemene bouwbedrijven dat ze te kampen hadden met een overcapaciteit aan metselaars. Regionaal bezien zijn de problemen nog groter. Zo heeft in het oosten en zuiden van het land 20 procent van de ondernemingen te veel metselaars op de loonlijst staan.

Telde het EIB in 1990 nog meer dan 26.000 metselaars, inmiddels zijn dat er nog maar 20.000. “En die neerwaartse trend”, zo concludeert het Amsterdamse onderzoeksinstituut, “is nog niet ten einde. Verschillende werkgevers verwachten dat het metselwerk de komende jaren nog verder zal dalen. Daarom moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat het metselaarsbestand verder zal afnemen.”

De oorzaak voor het teruglopende werkvolume moet worden gezocht in de toenemende mechanisering, de opkomst van prefab gevelelementen en innovaties zoals de click brick. Een deel van de ondernemingen ziet bovendien werk verloren gaan aan buitenlandse metselaars en zelfstandigen zonder personeel (zzp).

Voor dat laatste heeft het EIB overigens geen bewijs kunnen vinden. Veel buitenlanders zijn niet actief in de Nederlandse metselbranche. Wel denkt 9 procent van de bedrijven in de toekomst meer van buitenlandse metselaars gebruik te maken. Het aantal zzp�ers in de sector bedraagt maar zo�n zevenhonderd. “Dat is veel minder dan de afname van het werknemersbestand in de afgelopen jaren.”

Een koude sanering van de metselbranche lijkt welhaast onvermijdelijk. Vooral ook omdat veel metselaars er bitter weinig voor voelen om komende tijd uit eigen beweging een ander beroep te kiezen. Werknemers van 40 jaar en ouder denken de rest van hun beroepsleven uit te dienen als metselaar. De Nederlandse metselaar is dan ook tevreden met zijn werk, ondanks het feit dat het vak fysiek zwaar is en de werkdruk hoog ligt.

Ondanks het bestaande overschot maakt 70 procent van de metselbedrijven zich zorgen om de vergrijzing van het personeelsbestand. Men name de kennis die door het uittreden van ervaren metselaars verloren gaat, ziet een groot aantal werkgevers als een probleem.

Reageer op dit artikel