nieuws

Goedgesmeerde machine gaat beduidend langer mee

bouwbreed Premium

rotterdam – Smeren is een vak, vindt adviseur T. Mets van Van Meeuwen Smeerbeheer uit Weesp. Op de vakbeurs Industrial Maintenance in de Rotterdamse Ahoy betoogde hij dat een machine of een constructie die afdoende wordt gesmeerd volgens een bepaald schema beduidend langer mee kan gaan. Een goede smeerdersopleiding is daarbij onontbeerlijk.

Goede smering legt de basis voor het onderhoud, meent Mets. Mits uitgevoerd met de juiste middelen vermindert smering de kans op storingen en draagt daarmee bij aan het bedrijfsresultaat. Een smeermiddel is welbeschouwd een deel van een werktuig. Dat maakt de smerende film van om en nabij 10 micron dik tot een constructief element. Onderdelen gaan maar een beperkte tijd mee en dat geldt ook voor de smering. Preventief onderhoud voorkomt dat een machine door onvoldoende smering bezwijkt. Dit onderhoud hangt samen met het gebruik of de toestand van een machine.

Bij gebruiksafhankelijk onderhoud worden onderdelen vervangen ruim voordat ze versleten zijn en storingen kunnen veroorzaken. Bij smering wordt olie vervangen na een vast aantal draaiuren of kilometers. Bij toestandafhankelijk onderhoud wordt een versleten onderdeel of smeermiddel pas op het allerlaatste moment vervangen wanneer het nog net geen mankementen vertoont. Beide moeten daarvoor regelmatig al dan niet automatisch worden geïnspecteerd. Het bedrijf bepaalt aan de hand van zogeheten afkeurnormen wanneer deze onderdelen versleten zijn. Net als andere onderdelen vergt ook het smeermiddel onderhoud in de vorm van filteren en separeren.

De conditie van een snel draaiend onderdeel kan bijvoorbeeld door middel van trillingsmeting worden bepaald. Ultrasone apparatuur geeft eveneens uitsluitsel over de toestand waarin een onderdeel verkeert en over de mate waarin het is gesmeerd. Periodieke bemonstering van de olie geven ook inzicht in de werking van een onderdeel. Dat laatste is niet goedkoop en vergt nogal wat voorbereiding, weet Mets. Op die manier blijven de monsters tijdens het aftappen schoon. Speciale koppelingen voorkomen dat bezinksel in het monster terecht komt. Monsters moeten genomen worden achter het desbetreffende onderdeel en voor het filter.

De reinheid van de olie wordt volgens Mets vaak onderschat. Die conditie wordt bepaald door de hoeveelheid vaste deeltjes zoals zand en stof van buiten en slijtagedeeltjes en oxidatieproducten van binnen. De reinheid wordt gemeten volgens ISO 4406 door de vaste deeltjes te tellen en op te meten. Oxidatieproducten worden meestal afgescheiden door centrifugeren waarna ze worden gewogen. Slijtagedeeltjes worden door middel van spectroscopie gemeten. Uit de deeltjes is de aard van een slijtage af te leiden. Analyseren van olie is dan ook een vak dat veel ervaring vergt. De praktijk leert dat goed gesmeerde onderdelen soms 8 tot 10 keer langer meekunnen.

Reageer op dit artikel