nieuws

Gissen naar de kostenefficiency van autarkisch wonen

bouwbreed Premium

den haag – De benedictijner monniken waren de eersten. In hun teruggetrokken kloosters voorzagen ze in hun eigen energie, voeding en andere levensbehoeften en verwerkten bovendien hun eigen afval. Dennis Moet ziet ze als voorlopers van het autarkisch wonen, waarover hij recent een boek schreef.

Hij koppelt het nadrukkelijk aan wat hij noemt time-scaping. Dat wil zoveel zeggen als dat de ontwikkeling van woningen en de omgeving geleidelijk plaatsvindt volgens het tempo en de mogelijkheden van de plaatselijke bodem, natuur en watersysteem.

Tal van voorbeelden, al dan niet gerealiseerd, passeren de revue. Het Nederlandse plan dat het verst wordt uitgewerkt is een woonwerkhuis in Hoek. Dat is goed geïsoleerd deels weggewerkt onder een aarden wal, produceert drinkwater uit regenwater en gebruikt de inhoud van het gft-toilet als bodemverbeteraar voor de tuin.

Het was aardig geweest als er naast de opsommingen over zuiverende rietfilters, houtvergassingsinstallaties, warmtepompen en het benutten van passieve zonne-energie wat meer harde informatie in het boek had gestaan. Zoals over de kostenefficiency van autarkisch wonen. Het hoofdstukje waaruit blijkt dat woningbouw over een exploitatietermijn van 30 jaar voordeliger is dan conventionele bouw, bungelt nu ergens achteraan.

Veel projecten struikelen echter in een veel eerdere fase, aangezien de stichtingskosten ruim 30 procent hoger liggen dan bij conventionele, zoals een speciale rekenmethode van de gemeente Rotterdam en de VNG leert.

D. Moet, Autarkie zelfvoorzienende woonwerklandschappen, uitgeverij Thoth, ISBN 9068683772; Prijs: 24,90 euro.

Reageer op dit artikel