nieuws

Gelderland: afspraken oude gasfabrieken

bouwbreed Premium

arnhem – De provincie Gelderland wil met 25 Gelderse gemeenten en energiebedrijf Nuon nog voor de zomer een akkoord bereiken over de sanering van 31 voormalige gasfabrieksterreinen. Al in 1999 zijn er tussen provincies en Rijk afspraken gemaakt om de verontreinigde locaties landelijk aan te pakken. Gelderland stelde zich vervolgens tot doel om vóór 2015 […]

arnhem – De provincie Gelderland wil met 25 Gelderse gemeenten en energiebedrijf Nuon nog voor de zomer een akkoord bereiken over de sanering van 31 voormalige gasfabrieksterreinen.

Al in 1999 zijn er tussen provincies en Rijk afspraken gemaakt om de verontreinigde locaties landelijk aan te pakken. Gelderland stelde zich vervolgens tot doel om vóór 2015 alle gasfabrieksterreinen op te schonen. De provincie is momenteel met de Nuon in onderhandeling over de afkoopsom voor de sanering. Het bedrijf is eigenaar of mede-eigenaar van vijftien terreinen. Verwacht wordt dat begin mei er een concrete afspraak tussen de Nuon en Gelderland op tafel ligt.

De gemeenten krijgen voor de sanering een financiële bijdrage van VROM, de Nuon en de provincie. Die bijdrage kan per terrein verschillen. Worden er op de opgeknapte locatie bijvoorbeeld woningen gebouwd, dan valt de subsidie lager uit. Een deel van de sanering kan dan namelijk uit de nieuwbouw worden gefinancierd. Gaat het om een locatie die niet wordt ontwikkeld, dan zal de subsidie aanzienlijk hoger uitkomen.

De totale kosten van de sanering zijn nog niet bekend. Drie jaar geleden werden die geraamd op 48 miljoen euro, maar het bedrag wordt mogelijk aangepast.

Reageer op dit artikel