nieuws

Garagedeur moet aan Europese productnorm voldoen

bouwbreed

barneveld – EN 13241-1 is sinds 1 mei 2005 de nieuwe Europese productnorm voor elektrische en handbediende zakelijke en particuliere garagedeuren. De norm beschrijft veiligheids- en prestatie-eisen waarop bijvoorbeeld de montagebedrijven moeten letten.

Deurenspecialist Hörmann uit Barneveld noemt montagebedrijven alleen verantwoordelijk voor de correcte montage wanneer de deur en de aandrijving van hetzelfde fabrikaat zijn en volgens de bouwproductenrichtlijn zijn gekeurd. Het montagebedrijf vult het controledocument in, onderschrijft de EG-conformiteitsverklaring en laat de klant tekenen voor de ontvangst van de instructies voor de bediening van de deur en voor ontvangst van de documentatie.

Wanneer de deur en de aandrijving elk van een ander fabrikaat zijn verzamelt het montagebedrijf de bijbehorende documentatie van de fabrikant en is aansprakelijk voor de controle van de combinatie en de correcte montage. Het bedrijf gaat na of er voor deze combinatie van deur en aandrijving een EG-conformiteitsverklaring bestaat. Wanneer een geteste deur later wordt gemotoriseerd ontvangt het montagebedrijf de benodigde informatie van de aandrijvingfabrikant en draagt beperkte verantwoordelijkheid voor de correcte montage. Deur en aandrijving zijn samen getest volgens de machinerichtlijn. De aandrijving heeft een EG-conformiteitsverklaring die bevestigt dat deze combinatie van deur en aandrijving werd getest.

Controledocument

Het montagebedrijf is als fabrikant volledig aansprakelijk voor de latere installatie van een aandrijving op een niet-geteste deur. Het gaat dan om een deur zonder CE-markering en om een combinatie zonder controledocument. De montagefirma is in dit geval de fabrikant en draagt de verantwoordelijkheid voor de veilige constructie en werking van de deur volgens EN 13241-1. Het montagebedrijf neemt de extra risico�s van de automatisering op zich en stelt een EG-conformiteitsverklaring op volgens de machinerichtlijn.

De onderneming stelt ook een handleiding op voor de montage, bediening en het onderhoud. Het bedrijf monteert de deur, plakt er het CE-kenteken op, stelt een afgifteformulier op, onderschrijft de EG-conformiteitsverklaring en laat de klant tekenen voor de ontvangst van de instructies voor de bediening van de deur en voor de ontvangst van de documentatie.

Voorzichtigheid is geboden bij deuren die naderhand worden gemotoriseerd, waarschuwt Hörmann. Ze moeten bijvoorbeeld een veilige opening hebben; het deurblad mag na een veerbreuk niet neervallen. Het gewicht moet goed zijn uitgebalanceerd. Een deur mag niet blijvend vervormen; de monteur moet toezien op de stabiliteit van de bevestigingspunten. Tijdens het sluiten moet de deur teruglopen bij het raken van een hindernis en bij het openen stoppen. Montage en ingebruikname moeten gebeuren volgens de handleidingen voor de montage en de bediening.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels