nieuws

Energienormen maken Vlaamse huizen duurder

bouwbreed

antwerpen – Volgens berekeningen van de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) zullen de nieuwe normen op de energieprestaties en het binnenklimaat (EPB-normen), die vanaf januari 2006 in werking treden, een doorsnee woning in Vlaanderen minstens 5000 euro duurder maken. Dat is dubbel zo veel als de 2500 euro waarvan de overheid tot nu toe is uitgegaan.

Vandaar het belang voor de kandidaat-koper om op voorhand de precieze meerkosten te kennen die de EPB-eisen voor zijn woning zullen veroorzaken. De VCB is dan ook gekant tegen de mogelijke afschaffing van het EPB-voorstel op basis waarvan deze meerkosten exact kunnen worden berekend, aldus VCB-topman Marc Dillen.

In het EPB-voorstel preciseren de aanvrager van de stedenbouwkundige vergunning en de architect op voorhand de maatregelen die moeten worden genomen om aan de EPB-eisen te voldoen. Op basis van het EPB-voorstel kan de aannemer nog voor de start van de werken voor de kandidaat-koper exact berekenen welke extra kosten de EPB-eisen met zich zullen meebrengen.

Concurrentievervalsing

Dillen: “De verleiding zal toenemen om zich te wenden tot ontwerpers en aannemers die het niet zo nauw nemen met de regelgeving. Daardoor dreigt concurrentievervalsing.

Aannemers die de wetgeving wel volledig en correct toepassen, dreigen daardoor niet meer aan de bak te komen. Precies het EPB-voorstel zal ertoe leiden dat al de aannemers de extra kosten op voorhand kunnen aanrekenen tegen gelijke concurrentiële voorwaarden omdat dit document vooraf voor iedereen duidelijkheid schept. Zonder EPB-voorstel is er enkel de EPB-aangifte als controle-instrument. Maar deze controle gebeurt pas achteraf, binnen de zes maanden na oplevering.”

De nieuwe EPB-eisen betreffen niet alleen de isolatie maar ook de energieprestaties en het binnenklimaat. Zij impliceren dus niet enkel een betere isolatie maar ook installaties met een hoog rendement voor de verwarming van de vertrekken en voor sanitair warm water, waardoor zij op energetisch vlak beter scoren. Om ervoor te zorgen dat een betere isolatie en luchtdichtheid van de woningen tot een gezond binnenklimaat zouden leiden, moeten de woningen eveneens met minimale ventilatievoorzieningen worden uitgerust.

Extra kosten

Extra isolatie in de muurspouwen, extra vloerisolatie, performantere stookinstallaties en een andere dimensionering van de radiatoren leiden tot ongeveer 4.000 euro extra kosten. Daarnaast moet men rekening houden met de verplichting de woning te ventileren. Hiervoor bestaan verschillende combinatiemogelijkheden. Afhankelijk van de gebruikte techniek schommelen de extra kosten van 1.000 euro voor natuurlijke toevoer via ventilatieroosters tot 5.500 euro voor een systeem met warmteterugwinning.

Bij installatie van gesofisticeerde ventilatietechnieken kunnen de extra kosten zelfs tot 9500 euro oplopen. Volgens Dillen heeft de Vlaamse overheid vooral het kostenverhogend effect van de ventilatieverplichting onderschat. Daarvoor bestaat al een Belgische norm sedert 1991.

Reageer op dit artikel