nieuws

EN 50090 legt duidelijke genormeerde basis voor domotica

bouwbreed Premium

den haag – De Europese normalisatie-organisatie Cenelec schept met EN 50090 een duidelijke normering voor domotica, vindt de Konnex Association Nederland (KAN). Alle Nederlandse installateurs die met de domotica-standaarden EIB/KNX werken leggen volgens de belangenorganisatie automatisch voorzieningen aan die voldoen aan EN 50090. In Nederland doen ruim 120 bedrijven mee met EIB/KNX.

EN 50090 is de standaard voor het automatiseren van functies in woningen en gebouwen oftewel domotica. Opdrachtgevers die een toekomstvast systeem willen, kunnen bij de keuze voor de installatie volstaan met het voorschrijven van deze norm. Het ontbreken van een standaard bleek tot nog toe een obstakel bij de promotie van domotica, zegt de KAN. Inmiddels bieden ruim honderd fabrikanten producten aan die voldoen aan EN 50090. Al die artikelen zijn in één domoticasysteem te gebruiken. Een toenemend aantal installateurs past die volgens de Zoetermeerse organisatie toe die aan de Europese norm voldoen.

Al dan niet grote opdrachtgevers hielden tot nog toe de boot met domotica een beetje af, weet de KAN. Deels uit bezorgdheid om een �kat in de zak� te kopen en deels omdat ze door de grote verscheidenheid aan systemen het overzicht wat kwijtraakten. Investeren in domotica vergt toekomstvisie.

Bij veel opdrachtgevers overheerste onduidelijkheid over de normen waarop de verschillende fabrikanten zich beriepen. Systemen konden vaak niet uitgewisseld. Cenelec heeft met EN 50090 voor alle bestaande technieken en standaarden één norm vastgesteld.

De Konnex Association in Europa baseert de eigen KNX-standaard op deze norm. De Konnex Association is voortgekomen uit organisaties die voorheen de automatiseringsstandaarden EIB, Batibus en EHS ondersteunden. In de praktijk komt het er in de woorden van de KAN op neer dat elke fabrikant in Europa die producten op de markt brengt die aan de standaard KNX voldoen tevens voldoen aan EN 50090. De norm geldt voor de besturing van praktisch alle gebouwgebonden installaties zoals verlichting, verwarming, beveiliging, persoonlijke alarmering, energiemeters en telecommunicatie.

Bij het opstellen van EN 50090 is vastgelegd hoe de aan te sluiten apparaten met elkaar �communiceren�. Producten die aan EN 50090 voldoen doen dat op minstens een van de verschillende manieren die in de norm worden toegelicht. Dat kan bijvoorbeeld draadloos met radiofrequente en infrarode signalen, via twisted pair (utp-bekabeling) en/of via het elektranet. De norm regelt ook de communicatie met andere standaarden zoals IP, LAN, WAN en BACnet.

Reageer op dit artikel