nieuws

Einde exportverbod van zand verwacht

bouwbreed

singapore – De grote baggeraars wachten vol spanning op het moment dat Maleisië het verbod op de export van zand opheft. Nu het land met Singapore een akkoord heeft bereikt over de landaanwinning in de Straat van Johor, hopen zij op een snelle hervatting van het werk.

Met het akkoord is er een einde gekomen aan een twee jaar durend conflict dat aanvankelijk nog voorgelegd is aan een onafhankelijk tribunaal. Daarvoor al heeft Maleisië in een kort geding voor het Internationaal Tribunaal voor de wetten van de zee (Itlos) in Hamburg deze zaak aangespannen.

Maleisië deed dit omdat het vreesde dat de landaanwinning van 49 vierkante kilometer de scheepvaart in de Straat van Johor zou belemmeren. Ook werd gevreesd voor het milieu en daarmee voor de lokale vissers.

In het vorige week ondertekende akkoord is nu vastgelegd dat Singapore de plannen gaat herzien waardoor er beter rekening wordt gehouden met de zeestromingen. Ook betaalt het ruim 140.000 euro voor onderhoud aan een Maleisische strekdam. Lokale vissers krijgen daarnaast een bedrag van 77.000 euro ter compensatie van hun verlies aan inkomen.

Met dit akkoord neemt de kans toe dat internationale baggeraars als Boskalis, Jan de Nul en Van Oord weer aan de slag kunnen in Singapore. Het werk is daar nagenoeg stil komen te liggen nadat in 2003 Indonesië zandexport verbood omdat het land van mening was dat een aantal baggeraars zand �gestolen� had. Sinds Maleisië zandexport verbood werd 80 procent van het benodigde zand voor Singapore uit de gordel van smaragd gehaald.

Wellicht belangrijker nog is dat Indonesië met lede ogen aanzag dat Singapore na en eeuw landaanwinning de grenzen wel hoe langer hoe dichter bij Indonesië kreeg.

De baggeraars weten echter dat in Maleisië voldoende winbare hoeveelheden zand liggen om het karwei af te maken. Zij hebben wat dat betreft het Indonesische zand niet nodig, mits Maleisië het exportverbod opheft. Wanneer dat gaat gebeuren is evenwel nog volstrekt onhelder.

De internationale baggerwereld zal als het gebeurt, opgelucht ademhalen. Toen Indonesië de export verbood, zaten die onmiddellijk met een onderbezetting van met name de hoppervloot. Daarvoor moest alternatief werk worden gevonden. Het Midden-Oosten, met name Dubai, was daarvoor een uitkomst. Dat zette echter wel de prijzen onder druk, waardoor de marges tegenvielen. Alle baggeraars hebben daar last van gehad.

Reageer op dit artikel