nieuws

Een omgekeerde droogmakerij in Groningen

bouwbreed Premium

winschoten – De Blauwe Stad in Groningen druist in tegen een eeuwenlange Nederlandse ingenieurstraditie. Boven op het akkerland zijn dijken neergelegd waartegenaan vanaf morgen het water gaat klotsen. Deze omgekeerde droogmakerij vormt het decor voor 1500 nieuwe woningen.

De dijken liggen al op hun plek, damwandplanken en basaltkeien tegen de oevers blinken in de zon. Nog eventjes. Want morgen zet koningin Beatrix een waterstroom in gang, waardoor ze gestaag onder water zullen verdwijnen.

Dat duurt overigens wel eventjes, voorspelt toezichthouder H. Oostijen van ingenieursbureau DHV. Want er is in totaal 4 miljoen kuub water nodig, terwijl het nieuw gebouwde gemaal gemiddeld zo�n 1000 kuub per uur het gebied in pompt. Het zal dus zo�n twee jaar duren voordat het hele meer een waterpeil van minstens 1,30 meter heeft bereikt.

Op de waterhuishouding van Noord-Groningen heeft die operatie volgens Oostijen niet eens zulke grote gevolgen. Een deel van het water dat normaal gesproken door het gemaal bij Hongerige Wolf wordt uitgeslagen op de Waddenzee, wordt nu naar het nieuwe meer geloodst. En mocht het tekort tijdens een droogteperiode heel nijpend worden, dan kan er ook nog een grensriviertje met Duitsland worden aangesproken.

Al het water moet overigens wel eerst van fosfaat worden ontdaan. Want het omringende Noord-Groningse land is landbouwgebied dat al decennialang zwaar wordt bemest, terwijl de ambitie is dat het Blauwe Meer ook echt gevuld raakt met blauw water en niet met een groene algensoep, benadrukt Oostijen. De baarzen en de voorns moeten van bovenaf zichtbaar zijn. Voordat het water het Blauwe Meer instroomt, passeert het daarom eerst een retentiebekken waar ijzerchloride wordt toegevoegd en een bezinkbassin, waarin het slib neerslaat. Om dezelfde reden is de bodem van het meer door aannemers Martens en Van Oord en Oosterhof Holman met diepploegen bewerkt. De bemeste bovenlaag is minstens een meter naar onderen gewerkt. Als het enigszins mogelijk was, is er wat zand naar boven gehaald, omdat voedselrijk slib daar niet aan hecht.

Maar dat lukte lang niet altijd, zag Oostijen, want geen gebied in Nederland heeft zo�n grillige bodem als dit stukje Noord-Groningen. De bodem herbergt de sporen van een stuwwal, waaruit vervolgens de Dollard een paar keer geulen heeft gesleten en oeverwallen heeft afgezet. De vijftienhonderd woningen die op de eilanden en aan de oevers van het Blauwe Meer worden gerealiseerd door Ballast Nedam, Geveke en BAM, zullen dan ook stuk voor stuk moeten worden gefundeerd. Er kunnen meters verschil voorkomen in lengten van de funderingspalen van naburige panden. Oostijen verwacht dat er vooral veel op kleef zal worden geheid in de laag potklei onder het gebied. Maar dat duurt nog wel even. Na de zomer start de verkoop van de vrije kavels en de eerste series projectmatige woningbouw. Eerst moet er nog nutsleidingen, riolering, wegen, bruggen en andere infrastructuur worden aangelegd in het maagdelijke terrein.

Reageer op dit artikel