nieuws

Consortia bepalen investeringen weg

bouwbreed

den haag – Verzelfstandig het wegbeheer en laat snelwegconsortia beslissen waar ze willen investeren in uitbreiding van de infrastructuur. Dat is een onderdeel van de voorstellen van het Platform Anders Betalen voor Mobiliteit, ook wel platform Nouwen, naar de voorzitter, genaamd.

Schaf de Motorrijtuigenbelasting af en verlaag de belasting op personenauto�s en motorrijwielen (BPM). In plaats daarvan moeten weggebruikers betalen voor het gebruik van de weg, vindt het Platform. De opbrengst daarvan moet gebruikt worden voor verbetering van de infrastructuur.

Daartoe moet de markt meer te zeggen krijgen over de wegen. Binnen kaders die de overheid aangeeft, moeten snelwegconsortia de mogelijkheid krijgen optimaal in te spelen op de aansluiting van het aanbod aan weginfrastructuur en het gebruik van de weg. Met andere woorden, zij moeten bepalen waar wanneer wat geïnvesteerd wordt. In dat idee hoort dan ook waar mogelijk verzelfstandiging van het wegbeheer, meent het Platform.

Om te voorkomen dat kilometerheffing toch weer een ordinaire belastingheffing wordt, pleit Nouwen voor de instelling van een onafhankelijke inningsorganisatie die weer zorgt voor doorsluizing van de opbrengsten naar de wegen.

Het Platform denkt dat landelijke invoering op korte termijn niet mogelijk is. Daarom wil het een voorfase invoeren waarin een prijs wordt betaald op of in de directe nabijheid van regionale knelpunten waarmee die knelpunten dan versneld kunnen worden aangepakt. “In die fase hebben wij voor ogen de knelpunten uit het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport die nu pas in de periode 2011-2014 worden aangepakt, naar voren te halen. Het gaat dan om dertig knelpunten”, zegt Nouwen in een toelichting.

Het Platform denkt aan een gebruiksheffing die afhankelijk is van plaats en tijd en van brandstofverbruik en emissies van de auto. Het Centraal Planbureau heeft de economische aspecten inmiddels bekeken. Volgens de rekenmeesters kan het voorstel van Nouwen leiden 35 tot 55 procent minder files. De besparing voor bedrijven en gezinnen bedraagt daardoor zo�n 20 miljard op jaarbasis.

Een doorsnee onderneming behaalt een winst van 125 tot 150 euro per werknemer per jaar. Voor transportbedrijven en bouwbedrijven kan dit bedrag oplopen tot 500 tot 1000 euro.

Oud-Philips-topman Roel Pieper is voorstander van direct landelijke invoering. Anders vreest hij voor versnippering. Landelijke invoering pas in 2012 of 2014 betekent dat het de scope van de politiek ver te boven gaat, waardoor er telkens opnieuw discussie zal ontstaan. “Een landelijke oplossing wordt dan onmogelijk”, vreest hij.

In een reactie daarop zegt Nouwen zich niet te herkennen in de opmerkingen van Pieper. Volgens hem is er politiek en maatschappelijk consensus over het vervangen van de vaste belastingen op autobezit naar een systeem van heffingen op het gebruik ervan.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels