nieuws

CBS: Krimp van economie doet investeringen teruglopen

bouwbreed Premium

voorburg – De Nederlandse economie heeft in het eerste kwartaal voor het eerst sinds 2003 krimp laten zien. De investeringen in vaste activa daalden met 1,8 procent ten opzichte van de eerste drie maanden van 2004.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek ziet als belangrijke oorzaak voor de afname van het bruto binnenlands product de ontwikkeling van de export. De groei van de uitvoer nam in het eerste kwartaal met meer dan de helft af. Bovendien bleken de huishoudens minder kooplustig en liepen de investeringen terug. De uitgaven van de overheid groeiden te weinig om tegenwicht van betekenis te geven.

De terugslag in de investeringen in vaste activa vindt zijn oorzaak vooral in de fors lagere uitgaven voor bedrijfsgebouwen en infrastructuur. Ook in woningen werd minder geld gestoken. De daling van de bouwinvesteringen hangt ten dele samen met het geringere aantal werkuren. Vanwege de vroege Pasen kende het eerste kwartaal dit jaar minder werkdagen dan in 2004. De uitgaven voor zakenauto�s en vooral computers lieten zich door de beperktere kalender in de eerste drie maanden geenszins afremmen.

De economische krimp bleef relatief beperkt dankzij de lichte groei in de dienstensector. De productiedaling in het segment goederen noemt het CBS stevig.

Het terreinverlies in de industrie komt vooral uit de chemie en het elektrotechnisch bedrijfsleven. Ook de productiedalingen in de bouwnijverheid en de delfstofwinning waren substantieel. Uitzendbureaus en detacheerders profiteerden van de grote terughoudendheid bij ondernemers om vaste mensen in dienst te nemen. Het CBS constateert dat in het eerste kwartaal het aantal banen 78.000 lager lag dan een jaar geleden. Het getal betekent een afname van 1,1 procent. In arbeidsjaren gemeten bedroeg de daling 1,3 procent. De statistici uit Voorburg signaleren dat voor het achtste kwartaal op rij sprake is van een afname van het aantal banen. Als lichtpuntje geldt dat de afname dit keer minder sterk is dan in de voorgaande vier kwartalen.

Reageer op dit artikel