nieuws

Brand Catshuis nog steeds onopgehelderd

bouwbreed

Een jaar na de brand in het Catshuis vraagt FNV Bouw opnieuw om opheldering. Op 15 mei 2004 kostte reparatie aan de ambtswoning van de minister-president een schilder het leven.

De bouwbond vindt dat justitie niet de verdenking op zich moet laden dat de
brand in het Catshuis in de doofpot wordt gestopt. “Of gaat het om verregaande
laksheid bij het Openbaar Ministerie? Ondanks herhaaldelijk aandringen heeft het
OM nog steeds geen duidelijkheid verschaft. Ook op kamervragen kwam tot nu toe
geen bevredigend antwoord”, aldus de bond

In december 2004, ruim zeven maanden na het ongeval, vroeg FNV Bouw het
Openbaar Ministerie naar de voortgang van het onderzoek. De bond wees er toen al
op dat dit wachten voor de nabestaanden van het slachtoffer een onverdraaglijke
belasting vormt.

Begin januari kwam er antwoord van de officier van justitie. Daaruit viel af
te leiden dat er een verdachte was. De advocaat van deze verdachte was in de
gelegenheid gesteld nader onderzoek te vragen. Pas als die procedure was
afgerond, kon het besluit vallen of tot vervolging wordt overgegaan.

Omdat FNV Bouw dat alles rijkelijk vaag vond, heeft de bond ook nadien op
spoed aangedrongen. Daarop is geen reactie van het OM meer gekomen. Nu kan de
bond alleen maar vaststellen dat er geen enkel schot in de zaak lijkt te zitten.

De bouwbond vindt dat niet de schijn mag worden gewekt dat autoriteiten de
gang van zaken in een beeldbepalend overheidsgebouw voor de buitenwereld
verborgen willen houden. De brandweer sprak een jaar geleden over het gebruik
van thinner, bij binnenwerk een verboden stof. In principe ligt de
verantwoordelijkheid hiervoor bij de werkgever van de schilder.

Maar ook de rol van de opdrachtgever, de Rijksgebouwendienst, moet volgens
FNV Bouw onder de loep worden genomen. Onbekend is immers tot dusver of bepaalde
middelen in het bestek voorkwamen. Om in de toekomst ongevallen te voorkomen, is
voortvarendheid in het onderzoek naar de brand in het Catshuis dringend nodig,
vindt de bouwbond.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels