nieuws

Bouwers overwegend positief over roetfilters

bouwbreed

DEN HAAG – Bouwbedrijven reageren overwegend positief op de oproep van Bouwend Nederland om het dieselwagenpark uit te rusten met roetfilters.

Bouwend Nederland deed die oproep om een steentje bij te dragen aan een verbeterde luchtkwaliteit, waardoor minder bouwprojecten het gevaar lopen afgekeurd te worden wegens overschrijding van de normen voor fijn stof (PM10) en stikstofoxiden (NOX).

“Nu de sector wederom door iets negatiefs wordt getroffen, vinden we dat we ons van ons beste kant moeten laten zien”, zegt H. Dragt van Bouwend Nederland. “In overleg met de leden willen we gaan inventariseren wat precies waarop dient te worden gemonteerd en wat de kosten zijn. Een voorzichtige schatting leert dat het om ongeveer 20.000 auto�s gaat.”

Bouwend Nederland hoopt dat een branchebrede invoering van roetfilters de sector een flinke korting of subsidie kan opleveren. De prijs van een roetfilter varieert van 600 tot 1000 euro en loopt op tot 1800 euro voor vrachtwagens.

De grote bouwbedrijven blijken best bereid te investeren in schonere lucht. G. Metselaar van Dura Vermeer is stellig wanneer hij meedeelt dat zijn werkgever bereid is het wagenpark van roetfilters te voorzien. “Mits alle bouwers meedoen. Want anders is het een druppel op een gloeiende plaat. Maar Dura Vermeer vindt het een sympathieke gedachte.”

Zijn collega bij Ballast Nedam deelt die mening. “Ballast Nedam staat in principe positief tegenover dit initiatief. Al studeren we nog op de kosten en de precieze uitvoering.”

Bij Volker Wessels blijkt men gematigd positief. Al zegt de woordvoerder eerst precies te willen onderzoeken wat de gevolgen en de kosten zijn. De BAM Groep laat desgevraagd weten het initiatief te bestuderen.

En ook vanuit de hoek van toeleveranciers van bouwmaterialen omarmt men het initiatief van Bouwend Nederland. Directeur P. Van Heijgen van koepelorganisatie Hibin denkt dat hij zijn leden wellicht ook wel zover kan krijgen dat ze hun vrachtwagens uitrusten met een filter. “Alle beetjes helpen en als wij kunnen bijdragen aan een oplossing van de huidige impasse, zijn we daar best toe bereid.”

In Nederland nemen dieselvrachtvoertuigen 35 procent van het totale brandstofverbruik voor hun rekening. Personenwagens op diesel gebruiken 17 procent van alle brandstof.

In 2004 bedroeg het aantal dieselauto�s ruim 1 miljoen, een toename ten opzichte van 2000 met ruim 28 procent. De uitstoot van schadelijke stoffen nam in die periode toe met een factor 1,6.

De enige manier om de toename van de uitstoot van kleine deeltjes tegen te gaan, is het gebruik van roetfilters. Die kunnen, afhankelijk van het systeem, 90 tot 99,99 van de schadelijke uitstoot voorkomen.

Reageer op dit artikel