nieuws

Arbeidsinspectie let extra op bij beton- en funderingswerk

bouwbreed Premium

den haag – De Arbeidsinspectie gaat tot oktober in de bouw extra controleren bij funderingswerk, betonvlechten en palenkraken. Zon 120 locaties kunnen bezoek verwachten waarbij vooral aandacht is voor geluid, onafgeschermd betonstaal en werkhouding.

Funderingswerkers en betonstaalvlechters krijgen de komende maanden extra aandacht omdat de beroepsgroepen kampen met een relatief hoog ziekteverzuim. Bij heiers en koppensnellers ligt dat percentage op 7,8 procent en dat is beduidend hoger dan het gemiddelde van 6,1 procent in de hele bouw. Bovendien lopen zij een grote kans op arbeidsongeschiktheid.

In de bouw vinden naar verhouding veel arbeidsongevallen plaats. De Arbeidsinspectie houdt hier preventieve inspecties om het aantal ongevallen terug te dringen.

Bij de controle van funderingswerkzaamheden wordt gekeken of het bouwterrein veilig is, of funderingsmachines niet kunnen kantelen en of werknemers afdoende zijn opgeleid. Bij palenkrakers is het risico op fysieke overbelasting groot als wordt gewerkt met een pneumatische sloophamer. Daarnaast is vaak sprake van stof en trilling.

Verder letten inspecteurs op het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en het lawaai op de bouwplaats. Geluid is een groot probleem bij funderingswerkzaamheden. Uit onderzoek is gebleken dat 85 procent van de heiers zelf aangeeft geluidshinder te ondervinden.

Bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten heeft 43 procent van de meldingen uit de bouw betrekking op ernstige gehoorschade. In de industrie is dit slechts 14 procent.

Rugklachten

Bij betonstaalvlechten controleert de Arbeidsinspectie of de werkzaamheden zo worden uitgevoerd dat werknemers zich niet kunnen verwonden aan de zogenoemde stekeinden. Een struikelpartij kan ernstige verwondingen tot gevolg hebben. De drieduizend ijzervlechters hebben een zwaar vak waarbij relatief snel rugklachten optreden. Het gevolg is een hoog ziektepercentage 7,3 procent en 6 procent belandt uiteindelijk in de wao.

De Arbeidsinspectie treedt bij misstanden direct op. Afhankelijk van de ernst van de overtreding wordt een waarschuwing gegeven, het werk stilgelegd of een boete opgelegd.

Reageer op dit artikel