nieuws

Antilliaanse bouwers laken overheid

bouwbreed

willemstad – De Antilliaanse Aannemers Vereniging (AAV) vreest dat het monumentale gebouw van het Nationaal Archief in Willemstad op Curaçao ten prooi zal vallen aan een dubieus bouwbedrijf. Volgens de aanbestedingsadvertentie is de enige voorwaarde waaraan een bedrijf moet voldoen, dat het staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Het Nationaal Archief in de wijk Scharloo herbergt een schat aan historische documenten. Het monument is dringend aan restauratie toe, waarvoor inmiddels de financiële middelen zijn vrijgemaakt door de overheid. Maar de AAV is bang dat als een niet terzake deskundig bedrijf de restauratie uitvoert, er onherstelbare schade kan worden aangericht. Op Curaçao zijn honderden aannemers actief die wel staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, maar die vooral illegale en vaak ongeschoolde werknemers in dienst hebben en geen belasting en sociale lasten afdragen.

Een verkeerd uitgevoerde restauratie zou niet alleen schade kunnen opleveren aan het monument, maar ook aan het archief zelf, bijvoorbeeld door lekkage, zo vreest de AAV. “We dringen erop aan dat de procedure voor onderhoud en reparatie zorgvuldiger wordt opgezet”, zegt AAV-directeur Stella van Rijn. “Nu kan elk van de ruim 1.600 als aannemer ingeschreven bedrijven tegen de laagste prijs het werk krijgen. Uit niets is gebleken dat nadere eisen worden gesteld. Juist bij een gebouw met een grote historische waarde moet worden geëist dat de te kiezen aannemer de vereiste kwaliteit en vakmanschap in huis heeft en tegen een goede prijs kan leveren. Er zijn al te veel voorbeelden van onzorgvuldig omgaan met ons nationaal erfgoed.”

De AAV verbaast zich over de wijze waarop de restauratie wordt voorbereid. Zo is er geen architect aangetrokken die namens de opdrachtgever de technische aspecten controleert.

Reageer op dit artikel