nieuws

Woningbouwlocaties meer subsidiëren

bouwbreed

AMSTERDAM – De Rijksoverheid moet de subsidies voor de ontwikkeling van nieuwe woningbouwlocaties fors verhogen. Zo meent volkshuisvestingswethouder D. Stadig van Amsterdam. Hij voorziet over een jaar of vijf voor gemeenten grote financiële problemen waardoor de ontwikkeling van bouwplannen zal stagneren. In het noordelijke deel van de Randstad moeten tussen 2010 en 2030 150.000 nieuwe […]

AMSTERDAM – De Rijksoverheid moet de subsidies voor de ontwikkeling van nieuwe woningbouwlocaties fors verhogen. Zo meent volkshuisvestingswethouder D. Stadig van Amsterdam. Hij voorziet over een jaar of vijf voor gemeenten grote financiële problemen waardoor de ontwikkeling van bouwplannen zal stagneren.

In het noordelijke deel van de Randstad moeten tussen 2010 en 2030 150.000 nieuwe woningen worden gebouwd. In de regio bestaat overeenstemming over de meest wenselijke bouwlocaties, maar onomstreden of goedkope plekken zijn er haast niet meer en infrastructuur is duur. “Tenzij de koopwoningenmarkt sterk verbetert, zullen gemeenten hun grondexploitaties niet meer rondkrijgen. De enige oplossing is dat het Rijk de locatiesubsidies fors verhoogt”, aldus de wethouder.

Stadig schetste deze opgave in de Amsterdam-lezing aan de Universiteit van Amsterdam. In de lezing gaf hij een terugblik op de veranderingen in Amsterdam tijdens zijn wethouderschap de afgelopen elf jaar.

Reageer op dit artikel