nieuws

Weer bezwaren tegen Leidse aanbestedingen

bouwbreed

LEIDEN – Het Leidse straatmakersbedrijf Gebr. de Bolster is een bezwaarprocedure begonnen bij de Raad van Arbitrage tegen de gemeente Leiden. Ook spant het een kort geding aan. Collega-straatmaker Van der Velde heeft een kort geding tegen de gemeente aangekondigd. Beide bedrijven zijn het niet eens met de gehanteerde Europese aanbestedingsregels en willen dat de procedure wordt overgedaan.

Directeur H. de Bolster, een van de twee voormalige �huisaannemers� van Leiden, heeft een forse schadeclaim bij de gemeente neergelegd. Hij heeft te horen gekregen niet meer voor straatwerk in Leiden in aanmerking te komen. Hij kan niet voldoen aan de voorwaarde van minimaal 2 miljoen euro omzet. De Bolster vreest vijftien tot twintig man te moeten ontslaan.

Volgens De Bolster kunnen de bedrijven waaraan het werk wel is gegund, huisaannemer P. Sloos en een bedrijf uit Pijnacker, dat ook niet. Beide kregen het werk gegund voor één jaar met een optie voor nog twee jaar. Maar de procedure is een opeenstapeling van fouten. De zaak dient op 22 april voor de Raad van Arbitrage.

“De hele aanbestedingsprocedure kan inderdaad het best helemaal worden overgedaan”, zegt J. van Alphen van Advies Centrum Aanbestedingen (ACA). “Er zijn – waarschijnlijk met de beste bedoelingen – fouten gemaakt, die vermeden hadden moeten worden. Het feit dat bedrijven op de hoogte zijn gebracht van de aanbesteding, met andere woorden gewoon zijn getipt, is misschien wel de ernstigste.”

Leiden wil af van de discussie over het aanbestedingsbeleid. Begin van dit jaar was er hevige kritiek op het beleid van de diensten milieu en beheer en bouwen en wonen, naar buiten gebracht door straatmaker Van der Velde. Die betichtte de gemeente van �vriendjespolitiek� en �gesjoemel� met de aanbestedingsregels. Hij kreeg deels gelijk van de wethouders R.van der Sande en R.Hillebrand, die tevens besloten het aanbestedingsbeleid aan te scherpen.

En dus werd onlangs het onderhoud van straten in de binnenstad Europees aanbesteed. “Volgens de geldende voorschriften UAR-EG 1991 moet de aanbesteding op de Europese website en ook in een vakblad worden gepubliceerd. Dat is niet gebeurd”, aldus Van Alphen.

“Daarnaast stond de aanbesteding in een verkeerde rubriek en was deze zelfs met een speciale zoekmachine heel moeilijk te vinden. De vermelding �onderhoud� in de rubriek �diensten� in plaats van �werken�, dat scheelt nogal wat.

Reageer op dit artikel