nieuws

Wateroverlast bij helft bewoners Leidschenveen

bouwbreed

DEN HAAG – De helft van ruim 1400 ondervraagden in de Haagse Vinex-wijk Leidschenveen zegt last te hebben van water in de kruipruimte, vocht en stank. Het Ontwikkelingsbedrijf Leidschenveen (OBL) is verbaasd over de cijfers. “Wij hebben in maar 95 huizen een probleem geconstateerd.”

Bewoners van de wijk klagen al sinds de oplevering van hun woningen over wateroverlast. Vooral na hevige regenval zouden schuurtjes en kruipruimten onder water staan. Ze wijten de problemen aan fouten tijdens de bouw van de wijk. Zo zou de zandlaag over het veen waarop Leidschenveen is gebouwd te dun zijn, zou de waterberging te krap bemeten zijn en de hemelwaterafvoer niet goed werken.

De gemeente Den Haag en het OBL hebben de problemen altijd gebagatelliseerd. Reden voor de werkgroep Waterbeheer van het Wijkberaad Leidschenveen om een enquête te houden onder 3000 inwoners. Daarvan hebben 1410 mensen het formulier teruggestuurd. De helft van de ondervraagden zegt last te hebben van water in de kruipruimte, eenderde van stank en optrekkend vocht.

Woordvoerder van het OBL, R. Blits, zegt verbaasde te zijn over de cijfers. “Wij hebben in augustus 2004 via een huis-aan-huis bezorgde folder mensen opgeroepen hun klachten te melden. Daar hebben 185 mensen gebruik van gemaakt. Al die adressen zijn door ons onderzocht en bij 95 huizen was daadwerkelijk iets aan de hand. De rest had een standaard klachtenbrief van het wijkberaad opgestuurd.”

Naar aanleiding van de onrust in de wijk heeft het OBL vorig jaar al aan TNO gevraagd onderzoek te doen naar het waterbeheer. De resultaten van dat onderzoek worden eind april verwacht. Een jaar geleden concludeerden onderzoekers van de TU Delft dat in nieuwbouwwijken niet of nauwelijks rekening wordt gehouden met eventuele overlast door water.

Reageer op dit artikel