nieuws

Waterbouw bereikt wel principeakkoord over cao

bouwbreed

woerden – Werkgevers en vakbonden hebben gisteren een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao voor de 3000 werknemers in de waterbouw. Vastgelegd is onder meer dat nog dit jaar een vroegpensioenregeling wordt uitgewerkt.

Onderdeel van de overeenkomst is ook een eenmalige uitkering van 175 euro. Een structurele loonstijging zat er volgens onderhandelaar J. Rovers van werkgeversorganisatie VBKO niet in. “We hebben net een tweejarige cao achter de rug waarin ondanks het sociaal akkoord toch nog een loonsverhoging van 2,5 procent zat. Dan is de nullijn nu redelijk.”

De nieuwe cao krijgt een looptijd van negen maanden. In het afgesloten akkoord zijn uitgangspunten vastgelegd die uiterlijk op 1 oktober tot een nieuwe pensioenregeling moet leiden. “We nemen de tijd om de regeling gedegen en zorgvuldig uit te werken”, aldus Rovers. “Maar we gaan er zeker uitkomen. We willen prepensioen mogelijk maken voor de waterbouwers.”

Afgesproken is ook dat zieken in het eerste jaar 100 procent doorbetaald krijgen. In het tweede jaar is dat 70 procent, maar bij een geslaagde reïntegratie wordt de overige 30 procent alsnog uitgekeerd als bonus. Verder gaan partijen een oplossing zoeken voor het financiële risico van werken in risicogebieden.

Volgens Rovers is het overleg met de bonden in een goede sfeer verlopen. “Misschien kunnen anderen nog een voorbeeld aan ons nemen”, zegt Rovers. Hij doelt onder meer op de bouw, waar acties inmiddels onvermijdelijk lijken.

Ook in de schilderssector groeit de actiebereidheid. Het cao-overleg in deze branche liep eerder deze maand stuk. Gisteren liet FNV Bouw weten dat de vakbond op 11 mei een “behoorlijke cao” wil afsluiten. Lukt dat niet dan lopen de werknemers massaal van het werk weg, aldus de bond. Tot de bekritiseerde voorstellen van schildersorganisatie Fosag behoren het afschaffen van het vakantiefonds, het schrappen van de collectieve reisuren en reiskostenregeling en de verlaging van de jeugdlonen.

Reageer op dit artikel