nieuws

Vroegpensioen minder duur dan wordt beweerd

bouwbreed

woerden – Werkgevers en werknemers blijven het vol-strekt oneens over de aannames die worden gehanteerd bij de berekening hoe duur vroegpensioen is. Volgens FNV Bouw-onderhandelaar John Kerstens is het veel goedkoper dan werkgevers zeggen.

“Het is curieus. In januari hebben we gezamenlijk aan het Bedrijfstakpensioenfonds voor de bouw gevraagd wat een vroegpensioenregeling gaat kosten. We hanteren allebei dezelfde berekening die we ook nog door een externe actuaris hebben laten bekijken. Volgens die cijfers komt de premie uit op 21,9 procent en niet op 28 zoals de werkgevers nu zeggen”, aldus Kerstens.

Het verschil zit in aannames hoe de werkgelegenheid in de bouw zich ontwikkeld. De werkgevers nemen daarbij aan dat die ook de komende jaren nog verder terugloopt, waar Bpf Bouw en werknemers van een ander scenario uitgaan. “Natuurlijk kun je zeggen dat de werkgelegenheid per jaar 10 procent zal teruglopen. Uiteindelijk wordt het dan voor de laatste bouwvakker inderdaad onbetaalbaar. Maar dat is niet realistisch”, vult CNV-onderhandelaar Maarten Post aan.

Toch is overeenstemming over dit punt belangrijk wil er een cao komen. In het ultimatum van de bonden staat dit onderwerp boven aan het lijstje. Zowel bouwplaats- als uta-personeel moet met 61,2 jaar na 40 jaar werken kunnen stoppen tegen 70 procent van het middelloon. Daarnaast moet er voor bouwplaatspersoneel een levensloopregeling komen die stoppen met 60 mogelijk maakt. De werkgevers willen de vroegpensioenleeftijd juist optrekken naar 62 jaar. Verder eisen de bonden over 2004 een eenmalige uitkering van 350 euro bruto en voor dit jaar 1,25 procent structureel. Ook moeten alle bovenwettelijke uitkeringen, toeslagen en onkostenvergoedingen met datzelfde percentage omhoog, aldus het ultimatum.

Voor de gestegen ziektekosten willen de bonden 100 euro netto/netto zowel over 2004 als 2005. Vanaf 2006, wanneer het nieuwe ziektekostenstelsel wordt ingevoerd, willen zij een �bouwpakket�overeenkomen waarin in ieder geval ook fysiotherapie zit. De kosten van het totaalpakket worden keurig verdeeld over werkgevers en werknemers.

Uiteraard wordt in ultimatum ook het heikele punt van de reisuren gehandhaafd. Wel zijn de bonden bereid om de reistijden niet langer te bepalen op basis van het aantal kilometers, maar de werkelijke reisuren. In dat geval moet de chauffeur ook het eerste uur vergoed worden.

De bonden zijn ook bereid tegemoet te komen aan flexibiliteit in de arbeidsduur. Daarover mogen afspraken worden gemaakt tussen werkgevers en eigen werknemers mits daar de drie Z�s tegenover staan: Zekerheid over werk en inkomen, Zicht op werk- en rusttijden en Zeggenschap over de eigen vrije tijd.

Reageer op dit artikel