nieuws

Voorlopig geen verbreding A27

bouwbreed

DEN HAAG – Het verbreden van snelweg A27 tussen Utrecht-Noord en knooppunt Eemnes door de aanleg van een spitsstrook gaat voorlopig niet door. Het gebruik daarvan kan leiden tot een overschrijding van de kwaliteitsnormen voor de lucht die zijn vastgelegd in het Besluit luchtkwaliteit, zo oordeelt de Raad van State.

Minister Peijs (verkeer) besloot in juni vorig jaar middels een spoedwet tot aanleg van een spitsstrook om het aantal files op het traject te verminderen. De strook moet 2,75 meter breed worden en wordt aangelegd als linkerrijstrook. De extra baan wordt alleen opengesteld bij meer dan 3000 voertuigen per uur op het wegvak.

Verschillende milieu- en bewonersgroepen hebben tegen de verbreding geprotesteerd. Gisteren gaf het hoogste rechtscollege hen gelijk door te stellen dat de normen van het huidige Besluit luchtkwaliteit op deze wegverbreding van toepassing zijn. En dus niet die van een eventueel toekomstige ministeriële regeling die het besluit zou vervangen. Peijs had daar wel op gehoopt, evenals staatssecretaris Van Geel (milieu) die verantwoordelijk is voor de regeling. In Den Haag werkt men koortsachtig aan versoepeling van de Europese normen nu steeds meer bouwprojecten door de Raad van State worden verboden. Het Besluit luchtkwaliteit is op 1 januari in werking getreden.

Belangenbehartiger voor het goederenvervoer EVO is woedend over de uitspraak van de Raad van State. “Dit betekent een streep door een groot aantal infrastructuurprojecten, waaronder de verbreding van bestaande wegen en de aanleg van nieuwe wegen. Voorbeelden daarvan zijn de verlenging van de A4 Midden-Delfland en de Tweede Coentunnel. Maar ook de aanleg van bedrijventerreinen en woonlocaties staan onder grote druk.” EVO vreest dat het besluit elke ontwikkeling van bedrijvigheid in Nederland onmogelijk maakt. “Dat betekent de nekslag voor de Nederlandse economie.”

Maandag kondigde de Amsterdamse afdeling van Milieudefensie aan om in navolging van zusterafdelingen in Utrecht en Den Haag de gemeente voor de rechter te slepen omdat die te weinig doet om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren.

Reageer op dit artikel