nieuws

VNG: Miljarden nodig voor riolering en waterzuivering

bouwbreed

den haag – De Nederlandse overheid moet de komende jaren miljarden investeren in de riolering en de waterzuivering. De miljardeninvestering is nodig om te kunnen voldoen aan de Europese normen voor de waterkwaliteit.

Dat heeft de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) aan de Tweede Kamer laten weten. De Tweede Kamer spreekt komende week met staatssecretaris Schultz van Haegen (waterstaat) over de Europese Kaderrichtlijn Water. Volgens deze richtlijn moeten de Europese lidstaten in 2015 schoon drinkwater, veilig zwemwater en ecologisch gezonde meren, sloten en rivieren hebben en houden. Ook zijn er in de richtlijn normen opgenomen voor het grondwater.

Volgens de VNG gaan met name maatregelen voor het grondwater en voor de opvang van regenwater veel investeringen vragen. De VNG heeft de Tweede Kamer erop gewezen dat deze kosten boven op de 3 miljard euro komen die de afgelopen jaren al zijn geïnvesteerd in de overstort van riolen.

In de Europese richtlijn hebben de afzonderlijke lidstaten de vrijheid om zelf te bepalen of bepaalde types waters de status “natuurlijk water” of ” sterk veranderd� danwel “kunstmatig water” krijgen. Staatssecretaris Schultz van Haegen wil de Waddenzee de status natuurlijk water geven, maar stuit daarbij op verzet van de gemeenten. De VNG vreest dat gemeenten aan de Waddenzee “op slot gaan” als daar de meest strikte waternormen gaan gelden.

Reageer op dit artikel