nieuws

Vernieuwing centrum Coevorden van start

bouwbreed Premium

coevorden – De stadsvernieuwing van Coevorden is begonnen. Allereerst wordt het terrein van de voormalige gasfabriek grondig gesaneerd.

Grondreinigings- en saneringsbedrijf Sita Remediation is inmiddels begonnen met de sloop van de resterende panden op het terrein van de voormalige gasfabriek. Vervolgens zal het hele terrein van 5000 vierkante meter maximaal 5 meter worden afgegraven.

De bodem is vervuild met cyanide en pak�s. Grootste en mooiste uitdaging wordt volgens de uitvoerders van Sita ongetwijfeld de sanering van de teeropslagkelder waar een nog zwaardere vervuiling wordt verwacht. In en rondom deze betonnen bak is de concentratie vervuiling nog stukken hoger.

Sita heeft berekend in totaal 10.000 kuub of 17.000 ton vervuilde grond te moeten afvoeren. Dit staat gelijk aan 500 tot 600 vrachtwagens. De grond wordt gezuiverd in fabrieken van Sita en Rotterdam, maar uit kostenoverwegingen wellicht ook in fabrieken dichter bij de bouwplaats. Na de afvoer zal 12.000 ton schoon zand worden aangevoerd.

De totale afgraving zal naar verwachting negen maanden duren. Vervolgens is nog vijf jaar uitgetrokken om ook het grondwater te zuiveren. Dat gebeurt met een systeem van persluchtinjectie.

De sanering en bebouwing van het fabrieksterrein is onderdeel van een grootschalig stadsvernieuwingsplan van de gemeente Coevorden. Als de gemeenteraad in juli instemt met het masterplan dat momenteel wordt geschreven, neemt Coevorden de komende decennia grote delen van het centrum onder handen.

Stedenbouwkundige Khandekar heeft een ontwerp gemaakt waarvoor het Coevorden van 1603 model gestaan heeft. “Bedoeling is historische elementen van de vroegere vestingstad in een modern jasje terug te laten komen.”, vertelt projectleider P. Leeuw. Hij hoopt dat volgend jaar met de bouw kan worden begonnen. Het is nog onduidelijk op welke van de vijftien locaties de bouw begint.

Het huidige gemeentehuis wordt gerenoveerd en er zal een tweede gemeentehuis verrijzen. Ook zijn een theater, horeca, kantoren en winkelruimten gepland. Het centrum krijgt er in totaal driehonderd woningen bij. Een deel daarvan komt op het voormalige terrein van de gasfabriek. Daarnaast krijgt Coevorden weer een volwaardige haven en wordt het nabijgelegen kasteel teruggebracht in de oude stijl.

Reageer op dit artikel